Akcie uskutočnené v školskom roku 2006/07

späť archív
deviataci Rozlúčka deviatakov siedmaci Slávnostné ukončenia školského roka
torta Torty ako odmeny Ďalšie akcie
deviataci Program deviatakov siedmaci Hypericum
deň polície Deň polície a hasičov branný deň Branný deň
ekopaky Enviroprojekt - Ekopaky olympiády Úspešní riešitelia olympiád a súťaží
výletníci Výlet - Rajecké Teplice výletníci Výlet - Počúvadlo
mladí hasiči Súťaž mladých hasičov - Plameň Deň detí Deň detí
beh zdravia Beh zdravia recitátorky Hviezdoslavov Kubín
dobrovoľníci Deň narcisov zber Jarný zber papiera
veľkonočné aranžovanie Veľkonočné aranžovanie monitor MONITOR 9
ďakovný list Ďakovný list ZO SZZ v Imeli nástenka 5. Európsky deň rodičov a škôl
súťaž Matematický klokan lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik
pokusy Pokusy vo fyzike valentín Valentín
karneval Karneval beseda s policajtom Beseda s policajtom
GO Geografická olympiáda zápis do 1.roč. Zápis do 1. ročníka
Mikuláš Oslavy Vianoc na škole vianočný program Vianočný program
vianočná burza a aranžovanie Vianočná burza a aranžovanie Viedeň Návšteva vianočnej Viedne
vianočné aranžovanie Vianočné aranžovanie v Hurbanove advent V očakávaní Vianoc
Školské súťaže prváci Sadenie prváckeho stromčeka
Wellness Návšteva Wellness - centra Patince súťažiaci Matematická pytagoriáda
KOMPARO KOMPARO 2006 najaktívnejší zberači Jesenný zber papiera
Peter Pan Divadelné predstavenia v Nitre drop Environmentálna exkurzia - Číčovské mŕtve rameno a Dropie
ozdobené tekvice Jesenné aranžovanie tekvíc na výstave v Nitre ovocie a zelenina Výstava ovocia a zeleniny
kúzelník Vystúpenie kúzelníka začiatok školského roka Slávnostné otvorenie školského roka 2006/07