Akcie ZŠ v Imeli v školskom roku 2007/08

 

späť archív

Slávnostné ukončenie školského roka 2007/08     

27. júna sme slávnostne ukončili školský rok 2007/08. Najusilovnejší a najaktívnejší žiaci boli odmenení...                          foto...


Rozlúčka deviatakov     

27. júna sa so žiakmi deviateho ročníka rozlúčili žiaci školy i učitelia. Do ďalšieho života veľa úspechov im prišli popriať aj rodičia, priatelia i známi..                          viac...


Vyhodnotenie športových súťaží     

Tento rok bol bohatý aj na rôzne športové súťaže - futbal, minifutbal, hádzaná, vybíjaná, bedminton, zápasenie...                          viac...


Športový deň     

26. júna sa konali účelové cvičenia v prírode. Žiaci so svojimi učiteľmi na miestom štadióne TJ plnili rôzne úlohy. Nakoniec si zahrali aj futbal...                          foto...


Výstava zbierok a den polície     

Na chodbe školy sa uskutočnila výstava zberateľských vášní žiakov. Vystavovali servítky, igelitové tašky, telefónne karty, vrchnáky a iné.
Dňa polície v Komárne sa zúčastnili žiaci 2.- 4. ročníka...
                         foto...


Rozlúčkový program deviatakov     

25. júna sa so žiakmi školy rozlúčili deviataci programom. Spevom, tancom i vtipnýmí scénkami pobavili aj rodičov...                          foto...


Hyperikum     

Osmaci Kornel Klotton, Kristián Ostatník a Dóra Vrábelová po 1. mieste v okresnom kole úspešne reprezentovali našu školu v celoštátnej súťaži Hypericum, ktorá sa konala na Teplom vrchu...                                          foto...


Školský výlet - Štúrovo     

12. - 15. 6. boli na školskom výlete v Štúrove niektorí deviataci. Okrem kúpaliska navštívili aj maďarské mesto Ostrihom...                          foto...


Školský výlet - Tajov     

10.a 11. 6. sa ročníky 6.,7. a 8. vybrali na výlet na stredné Slovensko. Okrem Tajova, kde boli ubytovaní, navštívili aj Múzeum SNP v Banskej Bystrici, urobili si túru na Kordíky a okúpali sa v Kováčovej...      foto...


Školský výlet - Komárno     

11. júna 2008 ročníky 1. až 5. navštívili naše okresné mesto. Pozreli si Európske nádvorie, navštívili Podunajské múzeum a previezli sa loďou po Dunaji...                                         foto...


Wellness centrum v Patinciach     

26. mája 2008 sa uskutočnil výlet do Patiniec. Prvých 50 žiakov, ktorí doniesli najviac papiera do zberu, bolo odmenených...                                         viac...


Plameň 2008     

24. mája 2008 sa konala v Okoličnej na Ostrove branno-športová súťaž Plameň, kde za účasti deviatich družstiev z okresu Komárno, súťažili aj naši mladí hasiči...                                         viac...


Týždeň modrého gombíka     

V týždni od 19. do 25. mája 2008 organizovala UNICEF Slovensko štvrtý ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka. Svojou dobrovoľníckou pomocou sme významne pomohli aj my - žiaci ZŠ a občania Imeľa...                                         viac...


šašovia

Cirkus JACKO     

22. mája k nám zavítal ukrajinský cirkus "JACKO". Vystúpenie, ktoré sa konalo v telocvični, malí aj veľkí sledovali so záujmom, pobavením, smiechom i údivom ...                                         viac...


nástenka

Klokan a EXPERT     

27. marca sa konala medzinárodná matematická súťaž Klokan a prvýkrát vedomostná súťaž EXPERT. Organizátor, firma EXAM, zverejnila výsledky ...                                         viac...


nástenka

Deň Zeme     

22. apríla bol Deň Zeme. Lesy SR, štátny podnik Banská Bystrica, pripravil v spolupráci s MŠ SR akciu STROMY POZNANIA ako súčasť celoslovenského podujatia LESNÍCKE DNI...                                         viac...


Jarný zber papiera     

V dňoch 22. a 23. apríla prebehol na škole jarný zber papiera. Celkové množstvo nazbieraného papiera bolo rekordných 19 388,50 kg...                                         viac...


nástenka

Beh zdravia     

22. apríla sa už siedmykrát na našej škole organizoval "Beh zdravia", ktorého cieľom je upevnenie zdravia našich detí...                                         viac...


nástenka

Deň narcisov     

11. apríla sa už siedmykrát naša škola zapojila do celonárodnej dobrovoľnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine ...                                         viac...


Hviezdoslavov Kubín     

3. apríla si naši žiaci zmerali sily v prednese poézie a prózy a predviedli svoje umelecké schopnosti v súťaži Hviezdoslavov Kubín.V prvej kategórii školského kola súťažilo 17 žiakov. ...                                         viac...


Veľkonočný zápasnícky turnaj     

19. marca sa v Nesvadoch konal po prvýkrát Veľkonočný zápasnícky turnaj. Naše družstvo prinieslo veľa medailí. Umiestnilo sa na 2. mieste...                                         viac...


Diplomy a ocenenia     

Žiaci 8. a 9. ročníka získali čestné uznanie v celoslovenskej vedomostnej súťaži "Envirootázniky" a ocenenie za účasť v celoslovenskom projekte "Detský čin roka"...                                         viac...


Valentín a veľkonočné aranžovanie     

Vo februári žiaci súťažili, kto urobí najkrajšie srdiečko a v marci, kto bude mať najkrajšie veľkonočné aranžovanie. Vyhrali všetci, ktorí sa zúčastnili a nebolo ich málo ...                                         foto...


KOMPARO

Testovanie 9 a KOMPARO      

8.11. 2007, 6.2. a 15.5. 2008 a sa naši deviataci, šiestaci a ôsmaci podrobili testovaniu vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky...                                                     viac...


Besedy     

Vo februári sa uskutočnili dve besedy: s niekoľkonásobným darcom krvi p. Belokostolským a s policajtmi ...                                                     viac...


masky

Karneval     

13. februára sa konal v jedálni školy karneval žiakov 1. - 4. ročníka. 55 masiek sa zabávalo ...                                                     viac...


budúci prvák

Zápis do prvého ročníka     

8. februára mali skôlkári veľký deň. Konal sa zápis do prvého ročníka. Spolu s mamičkami prišli ukázať svoju šikovnosť...                                                     viac...


Sčítanie vtáctva na školskom dvore     

Slovenská ornitologická spoločnosť v Bratislave vyhlásila pre žiakov v dňoch 7.-14.2.2008 aktivitu "Sčítanie vtáctva na školskom dvore"....                                                     viac...


Oslavy Vianoc na škole     

21. decembra sa už v škole neučilo. Každý žil Vianocami. Navštívil nás Dedo Mráz a deti spievali, recitovali, tancovali, no proste zabávali sa...                                                viac...


Geografická olympiáda     

18. decembra sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 40 mladých geografov od 5. po 9. ročník...                                                     viac...


Vianočný šachový turnaj      

14.až 21. decembra sa konal v škole vianočný šachový a dámový turnaj...                                              viac...


Vianočný program     

14. decembra už tradične praskal vo švíkoch kultúrny dom. Žiaci vystúpili so svojím vianočným programom...                                                     viac...


Vianočné aranžovanie     

13. decembra sa konalo na škole vianočné aranžovanie. Práce boli vystavené v kultúrnom dome pred vystúpením žiakov k Vianociam...                                                     viac...


Zachráňme minerálky vo vratnom obale, príroda už má na mále !     

Naša škola sa v dňoch 26. - 30. 11.2007 zapojila do celoslovenského týždňa aktivít pod názvom ,,Zachráňme minerálky vo vratnom obale, príroda už má na mále!” ...                                                     viac...


šiestaci

SuperKviz     

od 16. 10. do 20. 11. prebiehala vedomostná sms-ková súťaž aj s otázkami o Superstar a mobilnej komunikácii...                                                     viac...


adventný veniec

V očakávaní Vianoc     

Poslený mesiac v roku máme všetci najradšej, tešíme sa na Vianoce. Aby to čakanie bolo príjemnejšie, obdarúvame každý deň jedného šťastlivca...                                                     viac...


Viedeň

Vianočná Viedeň     

6. decembra, na Mikuláša, navštívili naši žiaci už po druhýkrát vianočne vyzdobenú Viedeň...                                                     viac...


víťazi

Matematická pytagoriáda     

27. a 28.novembra sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Spolu súťažilo 52 žiakov...                                     viac...


najlepšie práce

Svetový deň zvierat     

4. októbra bol Svetový deň zvierat. Pri tej prípežitosti sa konala na škole výtvarná súťaž...                                     viac...


pri počítači

Stretnutie s dôchodkyňami     

15. novembra 2008 sa uskutočnilo v učebni výpočtovej techniky nezvyčajné stretnutie. Družinári pozvali svoje babky k počítačom...                                     viac...


bedminton

Majstrovstvá okresu v bedmintone     

6. novembra 2008 prebehla v našej telocvični nezvyčajná súťaž. Dievčatá a chlapci zápolili v bedmintone...                                     viac...


beseda v knižnici

Medzinárodný deň školských knižníc     

23. októbra 2008 sa uskutočnilo v školskej knižnici zaujímavé podujatie. Zábavnými formami práce s knihou chceme aj my vytvoriť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu.                                     viac...


branné preteky

Športovo - branný deň     

17. októbra 2007 sa konal na škole športovo - branný deň. Po zdravotnej príprave žiaci ročníkov 5. - 9. súťažili v brannom preteku.                                     viac...


zber papiera

Jesenný zber papiera a návšteva Wellness centra v Patinciach     

9. a 10. októbra zorganizovali členky rodičovskej rady spolu s vedením školy tradičný jesenný zber papiera. Do zberu sa zapojili deti s rodičmi i žiaci sami, prispeli aj učitelia.                   viac...


výstava ovocia a zeleniny

Výstava ovocia a zeleniny     

25. - 28. septembra sa konala na škole tradičná výstava ovocia a zeleniny spojená s jesenným aranžovaním a tekvicovou parádou.                                              foto...


začiatok šk.r.2007/08

Slávnostné otvorenie školského roka     

3. septembra sa začal nový školský rok. Žiaci sa zišli na nádvorí školy, kde ich privítal p. riaditeľ i starosta obce. Najviac sa na školu tešili prváci.                   foto...