Akcie ZŠ s MŠ v Imeli v školskom roku 2008/09

 


Ukončenie školského roka 2008/09  

Rozlúčka deviatakov  

Imeľské dni  

Banket deviatakov  

Program deviatakov  

Výlet siedmakov  

Výlet v Bratislave  

Výlet v Bojniciach  

Výlet deviatakov  
nástup na CTIF
Plameň 2009  
štvrtáčky
Hypericum 2009  

Deň detí - 1.- 5.roč.  
program
Deň detí - 6.- 9.roč.  
program
Deň matiek  
družinári
Sadenie stromčekov 
starší chlapci
Beh zdravia 
deviataci
Beseda s lesníkom 
deviataci
Testovanie 9 

Deň narcisov 

Zber papiera 

Zápasnícky turnaj v Nesvadoch 

Veľkonočné aranžovanie 

Dejepisná olympiáda 

Divadlené predstavenie: Malý princ 

Ako triediť odpad 

EXPERT a KLOKAN 

Hviezdoslavov Kubín 

Beseda s príslušníkmi PZ 

Karneval v MŠ 

Karneval 

Zápis do 1. ročníka 

Beseda s poľovníkmi v ŠKD 

Zima v ŠKD 

Deti z MŠ na návšteve v ZŠ 

Geografická olympiáda 

Pytagoriáda 

Vianoce v škole 

Vianoce v ŠKD 

Vianoce v MŠ 

Vianočné súťaže 

Vianočný program 

Predaj pohľadníc UNICEF 

Dopravná súťaž 

KOMPARO 2008 

V očakávaní Vianoc 

Mikuláš v MŠ 

Vianočné aranžovanie 

Návšteva Wellness centra v Patinciach 

Cvičenie detí ŠKD s dôchodkyňami 

Bábkové divadlo v MŠ 

Majstrovstvá okresu v bedmintone 

Súťaž o euromene 

Jeseň v MŠ 

Halloveen v MŠ 

Halloween v ŠK 

Projekt Mladý vedec 

Jesenný zber papiera 

Návšteva Hvezdárne v Hurbanove 

Medzinárodný deň knižníc 

Šarkaniáda v MŠ 
siedmačky
Celonárodná súťaž mladých záhradkárov 

Zelený bod - symbol postoja k životnému prostrediu 
škôlkári
Deň jabĺčok v MŠ 
prváci
Imatrikulácia v školskom klube 
tekvice
Výstava ovocia a zeleniny, jesenné aranžovanie a tekvicová paráda 
prváci
Slávnostné otvorenie školského roka 2008/09