Akcie školy v školskom roku 2009/10

 

Záver školského roka     

30.jún bol dlhoočakávaný deň. Žiaci dostali vysvedčenia a začali sa dvojmesačné prázdniny. Najusilovnejší a naj aktívnejši žiaci boli odmenení...                viac...


Rozlúčka deviatakov     

Posledný deň sa rozlúčili so žiakmi a pedagógmi školy aj deviataci...                viac...


Výzdoba triedy     

Každoročne ôsmaci pripravia pre deviatakov prekvapenie na posledný, rozlúčkový deň - vyzdobia im triedu...                viac...


Sladká rozlúčka deviatakov     

Deviataci si pochutili na torte, ktorú im pripravila p. učiteľka triedna...                viac...


deviataci

Vyhodnotenen KOMPARA 6. a 8. ročníka     

V júni dostala naša škola ďalšie ocenenie od spoločnosti EXAM testing "ZŠ s MŠ to s kvalitou vzdelávania myslí vážne". Potvrdzuje to aj svojou dobrovoľnou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci ktorého sú periodicky testovaní žiaci základných a stredných škôl....                viac...


Výlet žiakov 8. ročníka     

Aj tento rok si urobili ôsmaci výlet do Tatier. Navštívili AquaCity v Poprade a urobili si túru k Studenovodským vodopádom...                viac...


ôsmaci

Výlet žiakov ročníkov 1.-4.     

Ročníky 1.- 3. navštívili Nitru a divadelné predstavenie Mátohy v Divadle Andreja Bagara. Štvrtáci navštívili pevnosť v Komárne, detský park a povozili sa na vláčiku...                viac...


Deň polície     

V pondelok 28. júna predviedli v našej škole policajti ukážky práce s policajným psom ...                viac...


Rozlúčkový program deviatakov     

V piatok 25. júna predviedli deviataci svoje tanečné, herecké a hlavne športové umenie v rozlúčkovom programe nazvanom "Veľké finále"...                viac...


deviataci

Príprava rozlúčkového programu deviatakov     

Naši deviataci usilovne nacvičovali rozlúčkový program "Veľké finále"...                viac...


deviataci

Návšteva detí MŠ v ZŠ     

Koncom júna zavítali do našej školy budúci prváci, aby sa oboznámili s "veľkou" školou...                viac...


Výstava výtvarných prác      

Naši žiaci navštevujú aj výtvarný odbor v Základnej umeleckej škole. Koncom roka sa konala výstava ich celoročnej činnosti...                viac...


Krajské kolo hry Plameň     

Naši mladí hasiči sa po úspešnom prvom mieste v okresnom kole hry Plameň umiestnili na 2. mieste v krajskom kole, ktoré sa konalo 19. 6. 2010 v Chrabranoch pri Topolčanoch. ...                viac...


mladí hasiči

Deň detí     

1. jún bol upršaný, nevľúdny. Bol to však Medzinárodný deň detí, preto sme sa neučili...                viac...


Exkurzia     

V máji navštívili žiaci zo školského klubu kravín v miestnom poľnohospodárskom družstve...                viac...


Plameň 2010     

Imeľ bol 29. mája 2010 dejiskom zápolenia družstiev mladých hasičov komárňanského okresu. Súťaž Plameň sa konala z príležitosti 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Imeli...                viac...


Týždeň modrého gombíka     

Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Aj naša škola sa zapojila do celonárodnej zbierky, výťažok ktorej je určený pre deti a ich matky v Laose...                viac...


Recitačná súťaž     

Slovenský inštitút Csemadoku vyhlásil súťaž v prednese maďarskej ľudovej rozprávky v miestnom nárečí a v miestnom ľudovom kroji. Imeľ reprezentovali Bibiana Sláviková a Benjamín Kováč...                viac...


Dejepisná a Fyzikálna olympiáda     

V okresných kolách Dejepisnej a Fyzikálnej olympiády nás úspešne reprezentovali Stanislav Sopko a Bernadett Baginová...                viac...


Súťaž ku Dňu Zeme     

Ku Dňu Zeme sme mali vyhlásené na škole viaceré súťaže. Zapojili sa do nich hlavne žiaci z nižších ročníkov. Najusilovnejší boli odmenení...                viac...


EKO hodina     

Nová EKO učebňa slúži žiakom na výuku rôznych predmetov v dobrom počasí. Prvú eko hodinu z biológie tu zažili piataci, ktorí poznávali rastliny a živočíchy nášho regiónu...                viac...


Olympiáda mladých záchranárov     

Každoročne sa naša škola zapája do okresnej súťaže, ktorú organizuje Zväz civilnej ochrany. Tento rok si naše družstvo vybojovalo 4. miesto...                viac...


Školské ovocie     

Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl. Aj naša škola sa zapojila do tohto programu. Dňa 25.3.2010 sme dostali debničky plné červených jabĺk...                viac...


Jarný zber papiera     

12.- 13. mája sa uskutočnil jarný zber papiera. Celkové množstvo nazbieraného papiera činí 9 885,8 kg. Do zberu sa zapojilo 80 žiakov ZŠ, na jedného žiaka školy v priemere pripadá 54,66 kg.....                viac...


Slovenský slávik     

12. mája sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťže "Slovenský slávik" v Dome Matice slovenskej v Komárne.Našu školu reprezentovala Karinka Zacharová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste....                viac...


Beh zdravia     

10. mája sa uskutočnil už 9. ročník "Behu zdravia". Žiaci niečo urobili pre svoje zdravie a zabehli si podľa ročníkov rôzne dlhé trate...                viac...


Minifutbal - dievčatá     

26. mája sa po prvýkrát konali na novootvorenom viacúčelovom ihrisku v areáli našej školy minifutbalové majstrovstvá dievčat (základné kolo) za účasti piatich škôl....                viac...


Slávnostné otvorenie EKO učebne     

22.4. sme slávnostne otvorili a pokrstili našu novú učebňu v prírode - EKO učebňu, v ktorej sa budú žiaci učiť za pekného počasia....                viac...


Deň Zeme     

22.4. sa v rámci Dňa Zeme na našej škole uskutočnili viaceré akcie. Jednou z nich bolo aj sadenie stromčekov...                viac...


Matematický klokan     

Aj tento rok sme sa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Klokan. Sedem žiakov sa zaradilo medzi 20% najúspešnejších v republike...                viac...


Testovanie 9     

10. marca 2010 sa konalo celoštátne testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Naši žiaci obstáli veľmi dobre....                viac...


Deň narcisov     

V poradí už 14. ročník verejnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov, sa uskutočnil 16. apríla 2010....                viac...


Odovzdavanie ihriska a hasičského auta     

15. 4. 2010 bolo odovzdané do užívania viacúčelové ihrisko na dvore našej školy, ktoré bolo realizované vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR. Súčasne minister vnútra SR Róbert Kaliňák odovzdal dobrovoľnému hasičskému zboru v Imeli nové hasičské auto ....                viac...


Matematická olympiáda a Pytagoriáda     

V apríli sa uskutočnili okresné kolá matematických súťaží. Tento rok boli príklady náročné, takže dali našim súťažiacim zabrať...                viac...


Veľkonočné aranžovanie     

29. - 31. marca sa konalo tradičné veľkonočné aranžovanie, do ktorého sa zapojili žiaci 1.- 7. ročníka, fantázii sa hranice nekládli, tým menším pomohli rodičia...                viac...


Veľká noc v ŠK     

Naši družinári majú veľmi radi Veľkú noc, pani vychovávateľky im pripravili zaujímavú súťaž...                viac...


Karneval     

Život tohtoročných fašiangov sa niesol aj v znamení fašiangového karnevalu. Posledný deň sa žiaci roč. 1 - 4. premenili na rozprávkové bytosti ...                viac...


Fašiangy v ŠK     

Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. V období pred pôstom si naši družinári pochutili na vlastnoručne upečených fánkoch ...                viac...


Valentín     

14. 2. je sviatok všetkých zaľúbených - Valentín. Naši nielen zaľúbení žiaci vytvorili nádherné srdiečka...                viac...


Lyžiarsky výcvik     

V dňoch 14. 2. - 20. 2. sa zúčastnili naši žiaci lyžiarskeho výcviku vo Vysokých Tatrách v Dolnom Smokovci...                viac...


účastníci

Geografická olympiáda     

V decembri prebehlo školské kolo a 10. 2. 2010 okresné kolo geografickej olympiády v Komárne. Naši žiaci boli veľmi úspešní...                viac...


Hviezdoslavov Kubín     

Dňa 29. januára zorganizovali ročníky 1.- 4. školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín...                viac...


odmenené

Cisárove nové šaty     

V utorok 26. januára zavítalo do našej školy divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Herci predviedli humorne spracované predstavenie známej rozprávky Hansa Christiana Andersona "Cisárove nové šaty"...                viac...


cisár

Vianočný turnaj v stolnom tenise     

Tento rok 22. 12. sa konal 1. ročník vianočného turnaja v stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho 15 súťažiacich, ktorí sa popasovali v piatich skupinách...                viac...


záver

Vianoce v škole     

22.12.- posledný pedvianočný deň v škole sa neučí. Medzi deti tradične zavíta Mikuláš. Menším prinesie darčeky, oni mu zaspievajú, zarecitujú. Väčší sa mu predstavia kultúrnym programom pod jedličkou...                viac...


záver

Vianočný program     

18. decembra sa v kultúrnom dome konal tradičný vianočný program našej školy.Celý mesiac deti nacvičovali scénky, tance, piesne a koledy..                viac...


záver

Vianočné aranžovanie     

11. decembra sa naše dievčatá Bibiána Sláviková z 3. triedy, Veronika Kajanová zo 7. triedy a Simona Sporná z 8. triedy zúčastnili vianočného aranžovania v Hurbanove...                viac...


aranžmány

Vianočné balíčky     

Členovia miestneho združenia YMCA Nesvady v rámci charitatívneho projektu „OPERÁCIA VIANOČNÉ DIEŤA 2009" navštívili našu školu. Priniesli vianočné balíčky všetkým žiakom školy...                viac...


záver

KOMPARO 2009     

Dńa 5. novembra 2009 zasadli znovu do lavíc deviataci a piataci, aby sa podrobili celoslovenskému skúšobnému testovaniu vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, zisťavali sa aj všeobecné študijné predpoklady u piatakov...                viac...


Trampolíny     

16. decembra sa u nás v škole zastavili členovia Klubu extrémnych športov v rámci propagácie a pozvánky na trampolínový maratón...                viac...


Vševedko a Expert     

V predvianočnom čase - 2. a 10. decembra sa konali súťaže Vševedko a EXPERT organizované firmou EXAM testing. Vševedko je pre žiakov 3. a 4. ročníkov...                viac...


expert

Prednáška     

Dňa 9. decembra 2009 zavítali na našu školu dve pracovníčky Pedagogicko-psychologickej poradne, aby si so žiakmi 2. stupňa pobesedovali o elektronickom šikanovaní...                viac...


Šaliansky Maťko     

Na 1. stupni žiaci veľmi radi recitujú a rozpravajú rozprávky a povesti. Preto sa každoročne zapájajú do súťaže Šaliansky Maťko...                viac...


Jesenný zber papiera     

V dňoch 18. a 19. novembra za krásneho slenčného počasia zorganizovali členky rodičovskej rady spolu s vedením školy jesenný zber papiera...                viac...


Okresné a krajské majstrovstvá v bedmintone     

3. 11. 2009 sa konali MO v bedmintone v Svätom Petri. Krajské kolo sa konalo 11. 11. 2009 v Šuranoch....                   viac...


Október - mesiac úcty k starším     

Pri tejto príležitesti si dňa 28. 11. žiaci ŠKD uctili babky na spoločne strávenom popoludní pod názvom "NA BABKINOM DVORE"...                   viac...


Návšteva Bratislavy     

Žiaci 9.,8. a 5.ročníka sa vybrali 27. 10. do Bratislavy na hudobno-tanečné divadlo, exkurziu, výstavu i nákupy...                   viac...


Mladý záhradkár     

Dňa 9. 10. 2009 sa konal 3. ročník celonárodnej vedomostnej súťaže – Mladý záhradkár na Strednej odbornej záhradníckej škole v Piešťanoch...                   viac...


Výstava plazov     

Toto sme tu ešte nemali! Prišli k nám plazy - hady, jašterice, varany... samozrejme v teráriách...                   foto...


Jesenné aranžovanie     

V dňoch 30.9. a 1. 10. sa konala na školskej chodbe tradičná výstava ovocia a zeleniny spojená s jesenným aranžovaním a tekvicovou parádou...                   foto...


Indiánsky deň v školskom klube     

V školskom klube tradične v septembri vítajú starší žiaci nováčikov - prvákov. Tentokrát im pripravili indiánsky deň...                   viac...


indiansky deň

Výchovný koncert     

10. septembra sa žiaci školy prvýkrát tento rok zúčastnili výchovného koncertu, ktorý bol tentokrát netradične prezentovaný na školskom dvore.                   viac...


výchovný predmet

Slávnostné otvorenie školského roka     

2. septembra sa začal nový školský rok. Žiaci sa zišli na nádvorí školy, kde ich privítal p. riaditeľ i starosta obce. Najviac sa na školu tešili prváci.                   foto...


začiatok šk.r.2009/10