Jesenný zber papiera

 

V dňoch 22. a 23. septembra zorganizovali aj tento rok členky rodičovskej rady spolu s vedením školy tradičný jesenný zber papiera. Do zberu sa zapojili deti ZŠ i MŠ s rodičmi, i žiaci sami. Celý rok sa v triedach separuje papier a prispeli aj zamestnanci školy. Celkové množstvo nazbieraného papiera činí 14 453,5 kg, z toho žiaci ZŠ nazbierali 12 606 kg, MŠ 1 102 kg, separovamý papier v triedach a staré učebnice boli 473 kg a zamestnanci prispeli 272,5 kg papiera. Do zberu sa zapojilo 100 žiakov, na jedného žiaka školy v priemere pripadá 82,39 kg.

Poradie tried :

II. trieda

poradie trieda spolu na jedného žiaka zapojených
1.m.II.tr.2 386,5 kg 198,87 kg11
2.m.V.tr.3 009 kg136,80 kg18
3.m.IV.tr.2 009,0 kg105,74 kg 15
4.m.VI.tr.1 398 kg 93,20 kg 13
5.m.III.tr.1 191,0 kg 79,60 kg 11
6.m.I.tr.769,0 69,90 kg8
7.m.VII.tr.1 145,0 kg54,52 kg10
8.m.VIII.tr.330,0kg 20,62 kg5
9.m.IX.tr.368,0 kg16,72 kg 9

Najaktívnejší jednotlivci :

najúspešnejší

poradie menotriedakg
1. m. Peter KOVAČIC II.tr.1 056 kg
2. m.Márk DARÁZS IV. tr.1 000 kg
3. m.Benjamín KOVÁCS V. tr.609,5 kg
4. m.Lajos GYÜRÖSI II.tr.437 kg
5. m. Dávid RAJKÓ V.tr. 317,5 kg
6. m. Chiara BAGYINKOVÁVI.tr. 316 kg