Testovanie 9

 

9. marca 2011 sa konalo celoštátne testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovanie 9 (predtým Monitor 9) je organizované Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Oba testy boli vedomostné - certifikačné v trvaní 60 minút. V matematike mali žiaci riešiť 10 úloh s krátkou otvorenou odpoveďou a 10 úloh s výberom správnej odpovede zo štyroch možností. V teste zo štátneho jazyka riešili 20 úloh s výberom správnej odpovede zo štyroch možností. Okrem percentuálnej úspešnosti žiakov je uvedený na výsledkovej listine žiaka a školy aj percentil, ktorý vyjadruje, ako sa žiak, či škola umiestnili v rámci celej populácie žiakov 9. roč. ZŠ. Viac o projekte sa môžete dozvedieť tu

Výsledky žiakov dosiahnuté na našej škole v porovnaní s celoštátnymi:

matematika slovenský jazyk
úspešnosťúspešnosť
priemer na našej škole 59,1%52,5%
priemer v rámci SR 52,9%58,5%
percentil76,1%26,8%

KOMPARO 2010

 

Dńa 9. novembra 2010 zasadli znovu do lavíc deviataci a piataci, aby sa podrobili celoslovenskému skúšobnému testovaniu vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, zisťovali sa aj všeobecné študijné predpoklady u piatakov. Viac o projekte sa môžete dozvedieť tu. Výsledky žiakov dosiahnuté na našej škole v porovnaní s celoštátnymi:

9. ročník matematika slovenský jazyk
priemer na našej škole 51,8%51,8%
priemer škôl SR 41,9%51,7%
percentil 83,6%56,1%

5. ročník matematika slovenský jazyk všeobecné študijné predpoklady
priemer na našej škole 63,6%63,8%56,9%
priemer škôl SR 60,3%64,7%56,8%
percentil 58,0%47,2%51,5%

V matematike sa naši deviataci umiestnili medzi 20% najúspešnejšími zúčastenými školami.