KOMPARO 2011

 

V júni dostala naša škola ďalšie ocenenie od spoločnosti EXAM testing "ZŠ s MŠ to s kvalitou vzdelávania myslí vážne". Potvrdzuje to aj svojou dobrovoľnou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci ktorého sú periodicky testovaní žiaci základných a stredných škôl. Dńa 5. mája 2011 zasadli do lavíc šiestaci a ôsmaci, aby sa podrobili celoslovenskému skúšobnému testovaniu vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, zisťovali sa aj ich všeobecné študijné predpoklady. Viac o projekte sa môžete dozvedieť tu.
Výsledky žiakov dosiahnuté na našej škole v porovnaní s celoštátnymi:

6. ročník matematika slovenský jazyk všeobecné študijné predpoklady
priemer na našej škole 64,5%58,7%51,2%
priemer škôl SR 61,5%65,5%59,8%
percentil 57,8%19,4%17,1%

8. ročník matematika slovenský jazyk všeobecné študijné predpoklady
priemer na našej škole 50,3%49,8%46,0%
priemer škôl SR 48,4%59,0%58,2%
percentil triedy62,5%11,5%5,9%