Stránky v slovenskom a českom jazyku

http://www.infovek.sk/predmety/geografia/zaujimavosti.html
mapa mapa www.zemepis.com                 vlajky www.vlajky.szm.sk
http://europa.eu.int
vlajky Stránka o Európskej únii a procese európskeho zjednocovania. Dajú sa v nej nájsť základné informácie o európskych inštitúciách, aktuálne výmenné kurzy eura a národných mien, informácie o programoch spolupráce napríklad vo vede, výskume, školstve, komplexné údaje o jednotlivých oblastiach, v ktorých štáty EÚ spolupracujú. Vzhľadom na veľkú dynamiku vývoja, ktorú učebnice sotva zachytia, ju považujeme za vhodnú najmä na aktualizáciu sprístupňovaného učiva. Stránka je v ktoromkoľvek jazyku členských štátov EÚ.

http://www.europa.sk
vlajkaStránka je písaná v slovenskom a anglickom jazyku a poskytuje širokú bázu informácií o EÚ, jej inštitúciách a slovenskom zastúpení v nich. Na stránke je možné vyhľadať akékoľvek dokumenty, správy a aktuálne udalosti dotýkajúce sa fungovania EÚ.

http://www.geograf.sk
Virtuálny geografický sprievodca. Ponúka množstvo encyklopedických a štatistických informácií o celom svete - kontinentoch, oceánoch, mapách...

http://www.astroportal.sk
Vesmír okolo nás chce byť Vaším elektronickým multimediálnym sprievodcom svetom astronómie, kozmonautiky a príbuzných odvetví. Viac sa dozvieš o vesmírnych telesách aj tu

Stránky o Slovensku
vlajka Slovenská republika
Mestá Slovenska
Slovensko

Zaujímavosti Slovenska
SLOVENSKO je prekrásny kúsok zeme, je tu množstvo zaujímavostí. Veľkým bohatstvom Slovenska sú historické a umelecké pamiatky. Medzi tieto stavebné skvosty patria sprístupnené, ale aj nesprístupnené hrady, zámky, kaštiele, jaskyne, múzeá, kúpaliská, kostolíky, prírodné krásy, skanzeny, turistika, zaujímavosti....

http://www.panorama.sk
Vyhľadávač, ktorý zahŕňa rôzne zdroje informácií o Slovensku využiteľné najmä v turistickom ruchu. Z geografického hľadiska najzaujímavejšie je veľké množstvo stránok venovaných mestám a obciam Slovenska.

Stránky v anglickom jazyku

http://maps.google.com/ - satelitné mapy - snímky ľubovoľnej časti Zeme
http://www.worldatlas.com/aatlas/world.htm - atlas sveta
http://www.nationalgeographic.com/education/index.html
Známy časopis má na svojej stránke WWW kapitoly venované deťom a vzdelávaniu. V nich ponúka napríklad tematicky rôznorodé tipy na doplnenie učiva, zobrazenie a vytlačenie podrobných alebo obrysových mapiek svetadielov i jednotlivých štátov, témy pre žiacke projekty, nadväzovanie kontaktov so zahraničím a pod.

http://education.nasa.gov
Americká agentúra pre letectvo a vesmír ponúka mnoho vzdelávacích programov a zdrojov informácií pre učiteľov aj študentov. Dajú sa využiť najmä v planetárnej a fyzickej geografii.

http://www.miamisci.org/hurricane/weatherstation.html

Názorne a graficky príťažlivo spracovaná stránka prezentuje jednoduché tipy pre žiacke projekty zamerané na pozorovanie a zaznamenávanie meteorologických prvkov a javov súvisiacich najmä so vznikom hurikánov. Je v angličtine, ale vďaka svojej prehľadnosti a názornosti ľahko zrozumiteľná.

http://members.aol.com/bowermanb/101.html
Pravdepodobne najlepší vyhľadávač geografických stránok, máp a informácií. Ich prehľadné rozdelenie (do 32 skupín) odpovedá u nás zaužívanému chápaniu štruktúry geografie. Dajú sa tu nájsť stránky venované endogénnym a exogénnym procesom (viac ako 100 adries), počasiu a podnebiu, ekosystémom, ale aj obyvateľstvu, prírodným zdrojom a jednotlivým svetadielom. Osobitnú skupinu predstavujú mapy a rozvíjanie zručností v práci s nimi. Pre žiakov rôzneho veku ponúka hry, kvízy, súťaže, pomoc pri domácich úlohách a pod. Stránka je v angličtine vrátane takmer všetkých odkazov na príslušné adresy.

http://www.fourmilab.ch/earthview
Stránka ponúka satelitné fotografie Zeme a jednotlivých kontinentov v reálnom čase. Výrazné odlíšenie osvetlenej a tmavej časti poskytuje príležitosť na názorné vysvetlenie pojmov polárny deň a polárna noc, zmena dĺžky dňa a noci počas roka v rôznych zemepisných šírkach a pod., počítačovo upravené fotografie s vyznačením najvýznamnejších povrchových celkov, obrázky Mesiaca, zobrazenia slnečnej sústavy a jej častí. Samozrejmosťou je možnosť priblíženia si vybranej časti Zeme. Stránka je vytvorená vo Švajčiarsku, ale je v angličtine.

http://www.earth.nasa.gov/science/index.html
Na stránke nájdete množstvo satelitných obrázkov Zeme a jej rôznych častí. Na niektorých fotografiách možno názorne vysvetliť vybrané procesy a javy: napr. ústie Amazonu - obrovské množstvo naplaveného materiálu, hurikány - prúdenie vzduchu v cyklóne na severnej pologuli, počet bleskov vo vzťahu k podnebným pásmam a pod. Angličtina nie je v tomto prípade prekážkou.

http://www.nasa.gov/gallery/index.html
Na stránke sa dajú nájsť stovky počítačovo upravených satelitných obrázkov Zeme a jej častí. Príklady: vznik hurikánov, zmeny teploty zemského povrchu v priebehu 120 rokov, chemická podstata stenčovania ozónovej vrstvy, odlesňovanie amazonského dažďového lesa, pokrytie povrchu Zeme snehom a ľadom atď. Veľké množstvo satelitných obrázkov ponúka najmä odkaz Earth Science Pictures, ktorý uverejňuje fotografie z Goddardovho centra vesmírnych letov.

http://photojournal.jpl.nasa.gov
Družicové fotografie všetkých planét slnečnej sústavy.

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html
Svetová kniha faktov CIA o všetkých štátoch sveta, obsahuje mapu štátu, vlajku a veľa údajov.

http://volcano.und.nodak.edu/
Sopky sveta sú usporiadané podľa štátov, v ktorých sa nachádzajú. Pekný fotografický materiál.

späť