MONITOR 9
Komparo - skúšobný MONITOR pre žiakov 4.- 9. roč.

Stránky venované matematickým súťažiam v slovenskom a českom jazyku

http://matematika.webpark.sk
Stránka venovaná matematickej olympiáde. Aktuálne termíny, zadania a riešenia na stiahnutie, staršie ročníky, výsledkové listiny krajských kôl novinky a odkazy.
Matematický klokan - medzinárodná matematická súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ
http://home.pf.jcu.cz/~mo/  - matematická olympiáda v ČR

Stránky na pomoc a zábavu žiakom a učiteľom matematiky

http://www.infovek.sk/predmety/matem/mater/hyper/uceb4zs/start.htm  - testy z matematiky pre 4.ročník
www.zsmalinovpart.edu.sk/matika/testy.htm  - testy z matematiky pre roč. 5. - 9.
www.ies.co.jp/math/java/index.html  - geometrické aplety - pohybujúce sa obrázky
http://www.mcmb.sk/predmet/mat/CDCABRI/index2.htm  - metodická príručka CABRI geometrie
http://www.infovek.sk/predmety/matem/index.php?k=4  - hlavolamy a hádanky, tajničky, hry, tangramy, vtipy
http://www.infovek.sk/predmety/matem/index.php?k=31  - výučbové programy z aritmetiky, algebry a geometrie
http://www.infovek.sk/predmety/matem/index.php?k=36  - online programy z aritmetiky a geometrie
http://www.infovek.sk/predmety/matem/index.php?k=32  - výučbové hypertexty z aritmetiky, algebry a geometrie
http://www.prevody.sk/  - prevody jednotiek

Matematické korešpondenčné semináre pre žiakov ZŠ

MAKS - Celoslovenský matematický korešpondenčný seminár
PIKOMAT - korešpondenčný matematický seminár pre 7.- 8. ročník ZŠ
SEZAM - korešpondenčný matematický seminár pre žiakov ZŠ
RIEŠKY - matematický korešpondenčný seminár online
Korešpondenčné semináre z fyziky a investland
späť