Fotogaléria / Albumy / Akcie v školskom roku 2010/11 / Deň narcisov

Už po desiaty raz sa naša škola zapojila do zbierky na podporu boja proti onkologickým ochoreniam. Každý, kto prispel do dobrovoľnej zbierky Ligy proti rakovine pomohol dobrej veci a dokázal, že nie je ľahostajný k osudom iných. Poďakovanie patrí žiakom – dobrovoľníkom, ktorí rozdávali kvetiny narcisov nielen na škole, ale aj v dedine. Ďakujeme aj mamičkám a starým mamám a starším súrodencom, ktorí pomohli ako dozor nad dobrovoľníkmi. Podarilo sa im vyzbierať : 665,62 €, ZOZNAM DOBROVOĽNÍKOV

Fotky 1 - 25 z celkom 25