Fotogaléria / Albumy / Akcie v školskom roku 2010/11 / Dobrá novina

27., 28., 29., a 31. 12. 2010 sa zmenili deti 4. a 5. ročníka na koledníkov. Prvé tri dni chodili v sprievode p. Eriky Ághovej a p. Eriky Pastorekovej k tým domom, kde si ich veriaci pozvali. Bolo to koledovanie, kde sa spievali náboženské piesne a koledy v slovenskom aj maďarskom jazyku. Toto koledovanie bolo charitatívne. Zbierali sa peniaze na detskú nemocnicu v Keni. Charitu s názvom ,, Dobrá novina ,, organizuje katolícka cirkev už 16. rok, v Imeli sa koledovanie pre túto zbierku uskutočnilo po prvýkrát. Deti boli oblečené za troch kráľov, boli aj dvaja anjeličkovia a dvaja pastieri. Bolo navštívených 20 rodín, kde ich prijali s veľkou láskou a ochotou. Posledné koledovanie detí bolo 31. 12. v kostole, kde mohli aj tí veriaci venovať pre charitu ,, Dobrá novina ,, , ku ktorým deti nestihli zavítať. Vyzbierala sa veľmi úctyhodná suma: 260,- Eur.

Fotky 1 - 34 z celkom 34