Fotogaléria / Albumy / Akcie v školskom roku 2010/11 / Jesenný zber papiera

V dňoch 22. a 23. septembra zorganizovali aj tento rok členky rodičovskej rady spolu s vedením školy tradičný jesenný zber papiera. Do zberu sa zapojili deti ZŠ i MŠ s rodičmi, i žiaci sami. Celý rok sa v triedach separuje papier a prispeli aj zamestnanci školy. Celkové množstvo nazbieraného papiera činí 14 453,5 kg, z toho žiaci ZŠ nazbierali 12 606 kg, MŠ 1 102 kg, separovamý papier v triedach a staré učebnice boli 473 kg a zamestnanci prispeli 272,5 kg papiera. Do zberu sa zapojilo 100 žiakov, na jedného žiaka školy v priemere pripadá 82,39 kg. viac...

Fotky 1 - 11 z celkom 11