Fotogaléria / Albumy / Akcie v školskom roku 2010/11 / Projekt žiakov 2. ročníka

Pre druhákov sa vlastiveda stala novým, zaujímavým vyučovacím predmetom, ktorý si veľmi obľúbili. Dokázali to aj prácou na projekte "Naša škola a jej okolie". Jedna skupina žiakov nakreslila rôznymi výtvarnými technikami plagáty - mapy školy a jej okolia. Druhá skupina vytvorila makety školy s jej okolím z rozličným dostupných materiálov - krabice, farebný papier, PVC,... Dokonca aj hračky - figúrky z kindervajíčok sa stali súčasťou ich prác, ktoré teraz zdobia chodbu našej školy. Poďakovanie za pomoc pri vytvorení týchto pekných, kreatívnych prác patrí aj rodičom druhákov.

Fotky 1 - 20 z celkom 20