Fotogaléria / Albumy / Akcie v školskom roku 2011/12 / Burza informácií a kariérového poradenstva v KN

Dňa 7.12.2011 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili Burzy informácií a kariérového poradenstva. Burzu zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v priestoroch Univerzity J.Selyeho v Komárne. Na akcii sa prezentovalo 16 stredných škôl a 8 inštitúcií. Na prehliadke stredných škôl sa žiaci mohli oboznámiť s učebnými a študijnými odbormi. Prezentácia kariérového poradenstva bola zameraná na jednotlivé aspekty pri voľbe povolania. Dúfajme, že uvedená akcia pomohla našim žiakom získať podrobné informácie o možnostiach ďalšieho štúdia a uľahčí im správne sa rozhodnúť pri voľbe budúceho povolania.

Fotky 1 - 38 z celkom 38