Fotogaléria / Albumy / Akcie v školskom roku 2013/14 / Exkurzia v JE Mochovce

Vyučovanie netradičnou formou mali možnosť zažiť žiaci 8.a 9. ročníka . 28. marca 2014 navštívili Jadrovú elektráreň Mochovce. Odborný výklad lektora a premietnuté filmy im poskytli informácie z jadrovej fyziky,chémie, geografie, environmentálnej výchovy. Prvýkrát videli takéto zariadenie, jeho fungovanie, význam pre spoločnosť. Očarili ich najmä chladiace veže a modely palivových článkov. Keďže v tomto zariadení je prísny režim, objekty sme si prezreli len z autobusu.Exkurziu zorganizovali pani učiteľky K. Sporná a M. Urbliková .

Fotky 1 - 17 z celkom 17