Fotogaléria / Albumy / Akcie v školskom roku 2015/16

Testovanie žiakov

25. novembra 2015 a 6. apríla 2016 sa konalo celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 5. a 9. ročníka v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. Výsledky na našej škole sú nasledovné:

5. roč.
MATEMATKA: úspešnosť 67,18% (celoštátny priemer 61,99%)
SLOVENSKÝ JAZYK: úspešnosť 61,79% (celoštátny priemer 66,62%)

9. roč.
MATEMATKA: úspešnosť 62,0% (celoštátny priemer 52,8%)
SLOVENSKÝ JAZYK: úspešnosť 61,1% (celoštátny priemer 62,6%)

Zber papiera a návšteva Wellness Patince

V dňoch 18. a 19. mája sa konal zber papiera, do ktorého sa zapojilo 106 žiakov ZŠ a deti z MŠ. Separoval sa aj zber v triedach, prispeli aj učitelia. Spolu sme nazbierali 22591,5 kg papiera, v priemere 149 kg na jedného žiaka. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a rodičom a rodičom aj za pomoc pri organizácii. Výsledky si môžete pozrieť tu: viac...

Výsledky predmetových olympiád

Tento rok bol veľmi bohatý na výborné výsledky našich žiakov v predmetových olympiádach: zo slovenského jazyka a literatúry, matematickej, geografickej, dejepisnej, fyzikálnej, biologickej a technickej. Na slávnostnom ukončení školského roka boli odmenení knižnými odmenami.

Výsledky žiakov dosiahnuté na našej škole v predmetových olympiádach: viac...

Škola v prírode žiakov 2. - 4. ročníka

Od 30. mája do 3. júna sa žiaci druhého až štvrtého ročníka zrekreovali v škole v prírode na Bezovci. Príroda bola krásna, deti sa zahrali množstvo hier a pešo zašli na zrúcaninu hradu Tematín aj do televízne známej Hornej Dolnej - Hornej Lehoty. Domov prišli unavení, ale obohatení o množstvo zážitkov

Magda Kádeková 25. 7. 1938 – 2. 6. 2016

2. júna nás po dlhej chorobe navždy opustila milá kolegyňa a pani učiteľka Magda Kádeková. Do Imeľa sa prisťahovala z Dubníka v roku 1960. Tu si založila rodinu, vychovala dve deti a 36 rokov s láskou, trpezlivo učila a viedla najmladšie deti na prvom stupni. V rokoch 1963 – 1966 vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľa školy. Dlhé roky bola kronikárkou školy a obce.

Česť jej pamiatke!

Piataci - herci

Piataci sa stali hercami

Hodiny literatúry a učivo o dramatickom umení si piataci spestrili krátkymi scénkami. Na krátku chvíľu si vyskúšali herecké umenie. Sami si zhotovili zaujímavé masky zvierat a nacvičili dialógy losa, medveďa a kozorožca.

Zápis do 1. ročníka

8. apríla sa konal na našej škole zápis žiakov do prvého ročníka. Spolu prišlo za doprovadu rodičov 15 detí predškolského veku, ktoré prejavili svoju šikovnosť s nebojácnosť.

Floorball

30. novembra a 1. decembra sa konalo oblastné kolo vo floorbale starších chlapcov a dievčat vo Svätom Petre. Dievčatá skončili tretie a chlapci prví, teda postupujú na okresné kolo do Komárna, ktoré bude 4. decembra. Držíme im palce!

Bedminton

26. a 27. 10. sa konali už tradične na našej škole Majstrovstvá okresu v bedmnintone SŠ a ZŠ. Našu školu reprezentovali : Bianka Gálová, Vanda Wittichová, Juraj Sporný Lajos Gyűrösi. Dievčatá sa umiestnili na 2. mieste a chlapci na 3. mieste. Blahoželáme!

Beseda a tréning

16. 10. 2015 zavítala na našu školu reprezentantka SR v hádzanej Réka Bíziková, ktorá pripravila pre žiakov 6. - 8. ročníka športový tréning.

Jesenný zber papiera

V dňoch 8. a 9. októbra sa konal zber papiera, do ktorého sa zapojilo 106 žiakov ZŠ a deti z MŠ. Separoval sa aj zber v triedach, prispeli aj učitelia. Spolu sme nazbierali 17 132,9 kg papiera, v priemere 135,98 kg na jedného žiaka. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a rodičom a rodičom aj za pomoc pri organizácii. Výsledky si môžete pozrieť tu: viac...