Fotogaléria / Albumy / Akcie v školskom roku 2010/11

Testovanie 9 a KOMPARO

Každoročne sa naši žiaci od 5. ročníka podrobujú testovaniu vedomostí z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, zisťujú sa aj ich všeobecné študijné predpoklady. Skúšobné testovanie organizuje firma EXAM testing, celoslovenské Tetovanie 9 je organizované Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Testovanie umožňuje porovnať vedomosti žiakov s celoslovenským priemerom a zaraďuje školu do rebríčka vedomostí percentilom. Výsledky z testovania deviatakov a piatakov si môžete pozrieť TU Výsledky z testovania šiestakov a ôsmakov si môžete pozrieť TU

Plameň 2011

NAŠI MLADÍ HASIČI OPÄŤ PRVÍ. Na okresnom kole, ktoré sa konalo 11. júna 2011 v Kameničnej, znovu ukázali svoju pripravenost a bojovnosť naší mladí hasiči a obhájili vlaňajšie prvé miesto. BLAHOŽELÁME!

ITATO Farm

Dńa 7.6.2011 deti ŠK navštivili konskú farmu "ITATO FARM IMEĽ". S veľkou srdečnosťou ich privítala pani Katka. Deťom predstavila žrebce aj kobylky žijúce na farme, porozprávala o využití koní v minulosti aj v súčasnosti. Oboznámila ich so stavbou tela, spôsobom života a s chovom koní. Ukázala čistenie kopyta, každodennú starostlivosť, silné zuby, sedlanie koňa, spôsob jazdy, ktorú si deti s radosťou vyskúšali. Na rozlúčku s koníkmi ich deti mohli nakŕmiť rôznymi dobrotami. Strávili sme veľm príjemné popoludnie, ktoré bude pokračovať vypracovaním projektu a jeho vyhodnotením na "ITATO" farme. Odmenou za najlepší projekt bude jazda na koni.

Slovenský slávik

11. mája sa konala okresná súťaž v speve ľudových piesní. Karinka Zacharová z 5. ročníka obsadila pekné 3. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme!

Predmetové olympiády a súťaže

Mená účastníkov okresných kôl a úspešných riešiteľov si môžete pozrieť TU

Súťaž v rozprávaní ľudových rozprávok v Žiharci

Pod vedením p. Eriky Ághovej sa zúčastnili naši žiaci súťaže v rozprávaní ľudových rozprávok. Boli veľmi úspešní Z 30 zúčastnených boli ocenené najvyšším uznaním - zlatým pásmom: Adrienka Bažóová, Bibiana Sláviková a Vivien Tóthová Stieborné pásmo získali: Bianka Zacharová a Benjamin Kováč. Traja, ktorí dosiahli najviac bodov, postúpili do celoštátneho kola.

Jarný zber papiera

V dňoch 4. a 5. mája sa uskutočnil zber papiera, do ktorého sa zapojilo 79 žiakov ZŠ, 4 učitelia, deti z MŠ a v triedach sa separoval zber počas celého roka. Spolu sa nazbieralo 13 624 kg, v priemere na jedného žiaka 72 kg. Viac o výsledkoch tried a jednotlivcov si môžete prečítať tu: viac...

Dentálna hygiena

Deň 18.4.2011 sa na našej škole niesol v znamení ,,Zubnej hygieny”. Školu navštívila naša bývala žiačka Marika Vrábelová. Teraz ako študentka na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, odbor zubná lekárka, prišla medzi našich žiakov šíriť osvetu ohľadom zubnej hygieny. Peknou prezentáciou a názornými pomôckami učila našich žiakov ako si správne čistiť zuby a zachovať ich pekné, zdravé a vlastné po celý život. Marike ďakujeme za hodnotný deň a prajeme jej úspechy v štúdiu i v ďalšom živote. Akcia bola poučením pre žiakov a učitelia prežívali dobrý pocit z úspechov našich žiakov.

Vyčistime si Slovensko - Deň Zeme

V piatok 22. apríla 2011 si ľudia na celom svete pripomenú Svetový deň Zeme. Pri tejto príležitosti vyzýva Ministerstvo životného prostredia SR úrady, neziskové a mimovládne organizácie, základné a stredné školy a ako aj súkromný sektor k zapojeniu sa do celoslovenskej akcie „Vyčistime si Slovensko“. Všetci tí, ktorým leží na srdci čistota prírody a stav životného prostredia sa môžu zapojiť do akcie zameranej na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iné aktivity s cieľom zvýšenia ekologického povedomia obyvateľov Slovenska.

Deň narcisov

Už po desiaty raz sa naša škola zapojila do zbierky na podporu boja proti onkologickým ochoreniam. Každý, kto prispel do dobrovoľnej zbierky Ligy proti rakovine pomohol dobrej veci a dokázal, že nie je ľahostajný k osudom iných. Poďakovanie patrí žiakom – dobrovoľníkom, ktorí rozdávali kvetiny narcisov nielen na škole, ale aj v dedine. Ďakujeme aj mamičkám a starým mamám a starším súrodencom, ktorí pomohli ako dozor nad dobrovoľníkmi. Podarilo sa im vyzbierať : 665,62 €, ZOZNAM DOBROVOĽNÍKOV

Za darcami krvi

Dňa 25.3. 2011 medzi žiakov siedmeho ročníka zavítal mnohonásobný darca krvi pán Ladislav Belokostolský. Je nositeľom zlatej Jánskeho plakety - to znamená, že bezplatne daroval krv viac ako 70 krát. Žiakom porozprával, že už ako mládenec sa odhodlal na tento šľachetný čin a doteraz je pravidelným darcom krvi. Jeho príklad nasledovali aj jeho dcéra a syn. Žiaci ho so záujmom počúvali a kládli mu zvedavé otázky o priebehu darovania krvi. Navrhol im, aby sa prišli pozrieť a na vlastné oči videli ako darovanie krvi prebieha. Tak sa aj stalo, že 13.4.2011 sa celá trieda siedmakov vybrala do kultúrneho domu v Imeli, kde práve prebiehalo darovanie krvi. Pani doktorka, ktorá odber riadila, deti privítala a veľmi ochotne ich informovala o jednotlivých postupoch pred odberom krvi. V tento deň darovalo svoju krv 14 dobrovoľníkov . Je to od nich čin ľudskosti, za ktorým stojí mnoho zachránených ľudí. Patrí im „Vďaka!”

Obvodové majstrovstvá vo futbale žiakov

Prvý jarný deň za krásneho slnečného počasia sa kolali na viacúčelovom ihrisku na dvore našej školy futbalové majstrovstvá. Za účasti dvoch nesvadských a jednej hurbanovskej školy sme sa umiestnili na 2. mieste.

Klokan

21. 3. sme oslávili príchod jari riešením úloh medzinárodnej matematickej súťaže Klokan, ktorú organizuje firma EXAM testing. Zapojilo sa 34 žiakov z ročníkov 2.- 8.

Rýchlokurz spoločenského tanca

V dňoch 16. - 18. marca zorganizovalo Miestne združenie YMCA Nesvady pre našich deviatakov rýchlokurz spoločenského tanca. Lektormi boli dobrovolníci z Ukrajiny. Naučili žiakov základom valčíka, rumby, salsy... Zábery ukazujú, že sa im to veľmi páčilo.

Biblická olympiáda

Dňa 16.3.2011 sa konala Biblická olympiáda v školskom roku 2010/2011, kategória: základné školy, v Komárne na FÚ sv. Ondreja. Na túto súťaž sa pripravovali aj žiaci našej ZŠ zo 4. ročníka: Monika Mihaleková, Bibiána Sláviková a Miroslav Oslanec už od októbra 2010. V dekanáte Hurbanovo sa žiaci vo vedomostnej súťaži umiestnili na 2. mieste. Priprasvovala ich p. uč. Csákiová. Súťažili so ZŠ Hurbanovo, Svätý Peter, Nesvady a Dulovce.

Recyklohry

Na našej škole sa už viac rokov triedi rôzny odpad do rôznych nádob a vriec. Na chodbe nám pribudol nový, červený kontajner, ktorý vzbudil pozornosť našich žiakov. Triediť budeme drobné elektrozariadenia. Drobným elekrozariadením sa rozumie všetko čo funguje na elektrinu a vojde do nádoby s otvorom na vhadzovanie 21x 21 cm. Za plnenie úloh a zber získa naša škola body, ktoré si potom môžeme v našom špeciálnom internetovom katalógu vymeniť za rôzne odmeny charakteru výtvarných či športových potrieb, hier, školských pomôcok alebo tiež vstupeniek do divadiel, kín a zoo. Správnym triedením prispejete dobrej veci pre seba ale aj pre prírodu.

Vratné obaly

V dňoch 15.-21.11. sme sa zapojili do celoslovenského týždňa aktivít za vratné obaly. Nadviazali sme kontakt s organizáciu Priatelia Zeme, od ktorej sme dostali propagačné materiály na vytvorenie nástenných novín s témou propagácie vratných obalov. Plagáty s touto tematikou sme zobrali aj do obchodov v obci. Navštívili sme všetky obchody v obci a zisťovali sme , ktoré nápoje sa predávajú vo vratných obaloch. Zistené údaje sme zaslali organizátorovi.

Valentín

K sviatku všetkých zaľúbených sme zorganizovali súťaž o najkrajšie valentínske srdce. Práce boli vystavené na nástenke školy a najkrajšie aj odmenené.

Karneval

4. marca sa zišli v jedálni masky od výmyslu sveta. Konal sa karneval pre ročníky 1. - 6. Deti sa výborne zabavili a najlepšie masky boli odmenené.

Celoslovenské kolo Šalianskeho Maťka

Dňa 25. februára 2011 pokračovali úspechy našej malej talentovanej žiačky 3. triedy VIVIEN TÓTHOVEJ, ktorá sa účastnila celonárodného kola v prednese povesti Šaliansky Maťko v Šali. Získala 3. miesto, sympatie divákov a poroty. Srdečne blahoželáme jej,i p.uč. Gálovej, ktorá ju pripravovala.

Hviezdoslavov Kubín

27. januára žiaci druhého až štvrtého ročníka súťažili v prednese poézie a prózy na školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Napriek tomu, že sa tesne pred vysvedčením bolo treba viac venovať školským povinnostiam, deti sa naučili pomerne dlhé texty a predniesli ich na dobrej úrovni. Výsledky školského kola si môžete pozrieť TU 9. februára sme zbierali úrodu diplomov na obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v Hurbanove. Zúčastnilo sa jej 6 žiakov prvej a druhej kategórie. Z nich 5 žiakov postupuje do okresného kola v Komárne. Výsledky obvodného kola si môžete pozrieť TU

Príbeh jednej lásky

17. februára 2011 uzrel svet prvý dievčenský román mladej dvadsaťročnej spisovateľky, rodáčky z Imeľa, Anikó Pastorekovej. Vyšiel vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a niečo o ňom si môžete prečítať TU. Sme hrdí, že základy vzdelania jej položila naša škola a budeme jej držať palce, aby táto kniha odštartovala jej sľubnú kariéru spisovateľky, novinárky, či diplomatky.

Geografická olympiáda

Od konca decembra do 10. februára prebiehali školské a okresné kolá Geografickej olympiády. V školskom kole sa na roč. 5.-9. zúčastnilo vyše 50 žiakov. Víťazi postúpili do okresného kola v Komárne, kde si počínali všetci úspešne. V 5. roč. sa Karin Zacharová umiestnila na 7. mieste, v 6. roč. bol Patrik Sopko na 4. mieste, v 7. roč. Gábor Lévai bol ôsmy, najúspešnejšia Bernadett Baginová z 8. roč. sa umiestnila na 3. mieste a postúpila do krajského kola, z deviatačiek bola Dominika Pivodová piata a Patrícia Mrúzová štrnásta. Všetkým srdečne blahoželáme. Mená úspešných riešiteľov školského kola si môžete pozrieť TU

Zápis do prvého ročníka

V piatok 4. februára sa konal zápis detí do prvého ročníka. Vystrašených i odvážnych budúcich prvákov sprevádzali rodičia, ale aj pani učiteľky z materskej školy. Deti ukázali svoju šikovnosť a zapísaných bolo nakoniec 13 nových žiakov, ktorí budú od budúceho roka navštevovať našu základnú školu.

Krajské kolo Šalianskeho Maťka

Piaristické gymnázum v Nitre v spolupráci s Krajským školským úradom v Nitre organizovalo krajské kolo Šalianskeho Maťka. 27. januára 2011 sa zišlo 21 žiakov, víťazov obvodných kôl, súťažiacich v troch kategóriách. Spomedzi nich odborná porota vybrala najlepších, ktorí postupujú do celonárodného kola. V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnila naša žiačka VIVIEN TÓTHOVÁ z 3. triedy, ktorú pripravovala p. uč. Gálová. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z jej účasti v celoštátnom kole

Dobrá novina

27., 28., 29., a 31. 12. 2010 sa zmenili deti 4. a 5. ročníka na koledníkov. Prvé tri dni chodili v sprievode p. Eriky Ághovej a p. Eriky Pastorekovej k tým domom, kde si ich veriaci pozvali. Bolo to koledovanie, kde sa spievali náboženské piesne a koledy v slovenskom aj maďarskom jazyku. Toto koledovanie bolo charitatívne. Zbierali sa peniaze na detskú nemocnicu v Keni. Charitu s názvom ,, Dobrá novina ,, organizuje katolícka cirkev už 16. rok, v Imeli sa koledovanie pre túto zbierku uskutočnilo po prvýkrát. Deti boli oblečené za troch kráľov, boli aj dvaja anjeličkovia a dvaja pastieri. Bolo navštívených 20 rodín, kde ich prijali s veľkou láskou a ochotou. Posledné koledovanie detí bolo 31. 12. v kostole, kde mohli aj tí veriaci venovať pre charitu ,, Dobrá novina ,, , ku ktorým deti nestihli zavítať. Vyzbierala sa veľmi úctyhodná suma: 260,- Eur.

Vianoce priateľom hudby

25.12. sa v katolíckom kostole uskutočnila akcia, ktorá mala názov Vianoce priateľov hudby v Imeli. Organizátorkou akcie bola p. Erika Ághová so žiakmi 4. a 5. ročníka. Hrali sa tam 4 vianočné piesne na citerách, pridali sa aj chlapci na gitarách a syntetizátore a maličké deti zo škôlky s p. učiteľkou Krivanekovou, na flautách. Bol to malý orchester, kde hrali a spievali spolu hudobníci rôznych žánrov a štýlov, každý na svojom nástroji. Ľuďom sa to veľmi páčilo a pochvaľovali si tento zážitok.

Pytagoriáda

15. a 16. decembra prebehlo školské kolo matematickej Pytagoriády. Súťažilo 66 žiakov ročníkov 3. - 8., úspešnými riešiteľmi sa stalo 16 žiakov. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na okresné kolo do Komárna, ktoré sa uskutoční 18. a 19. apríla 2011. Mená úspešných riešiteľov si môžete pozrieť TU

Vianočné balíčky

Členovia OCC NATIONAL LEADERSHIP TEAM SLOVAKIA v spolupráci so „SAMARITANS´PURSE INTERNATIONAL" a „GESCHENKE DER HOFFNUNG e. V." navštívili spolu s členmi miestneho združenia YMCA Nesvady v rámci charitatívneho projektu „OPERÁCIA VIANOČNÉ DIEŤA 2010" našu školu. Priniesli vianočné balíčky všetkým žiakom školy. Súčasťou akcie bola protidrogová beseda starších žiakov s členmi resocializačného strediska v Seredi.

Vianočné aranžovanie v Hurbanove

10.decembra sa konalo v Hurbanove vianočné aranžovanie, ktoré organizoval Slovenský zväz záhradkárov. Našu školu reprezentovali tri dievčatá: Bibiana Sláviková zo 4. ročníka, Veronika Kajanová z 8. ročníka a Simona Sporná z 9. ročníka, ktorá sa umiestnila so svojou prácou na 1. mieste. BLAHOŽELÁME!

Šaliansky Maťko

29. 11. sa uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko pre žiakov 1.- 4. ročníka. Súťažilo 13 žiakov prvej a druhej kategórie. Do obvodného kola postúpili Vivien Tóthová (3.roč.) z prvej kategórie a Bibiána Sláviková (4.roč.)z druhej kategórie. V obvodnom = okresnom kole, ktoré sa konalo 11. januára 2011, v prvej kategórii suverénne zvíťazila Vivien Tóthová, ktorá postupuje na krajské kolo do Nitry. BLAHOŽELÁME!

Balet LUSKÁČIK

3. decembra začala ozajstná zima aj na juhu Slovenska. Celý deň snežilo. My sme sa vybrali práve v tento deň do Bratislavy na baletnú rozprávku P.I.Čajkovského Luskáčik do nového SND. Deti prežívali spolu s účinkujúcimi tajomstvo vianočného stromčeka, dostali sa do sveta plného radosti a neohraničenej fantázie, nechali sa na saniach unášať zasneženou krajinou a tancovali pomedzi snehové vločky. Po krásnom umeleckom zážitku sme navštívili aj predvianočne vyzdobenú Euroveu a vianočné trhy pred ňou. Keďže snehu neubudlo, ba práve naopak, stále pribúdalo, užili sme si aj guľovačku. Podvečer sme sa šťastne vrátili domov.

KOMPARO 2010

9. novembra sa konalo skúšobné testovanie vedomostí žiakov 9. a 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Žiaci sa potrápili počas dvoch 60 minutových testov a môžu si svoje vedomosti porovnať s ostatnými žiakmi Slovenska. Výsledky žiakov našej školy si môžete pozrieť TU

Majstrovstvá okresu v bedmintone

8. novembra sa konali za účasti piatich škôl na našej škole majstrovstvá okresu v bedmintone. Reprezentovali nás ôsmi žiaci v štyroch kategóriách. Najúspešnie boli dievčatá: Diana Vráblová sa umiestnila na 1. mieste, Simona Sporná na 3. mieste, Adrián Nagy medzi stašími žiakmi obsadil 1. miesto(všetci sú z 9. ročníka). V kategórii mladších žiačok sa Karin Zacharová z 5. roč. umiestnila tiež na 1. mieste. Na krajské majstrovstvá do Šurian postúpili dvojčlenné družstvá starších a mladších žiačok - tie sa v zložení Karin Zacharová a Katarína Masarovičová umiestnili na 3. mieste. Blahoželáme!

Halloween v škole a ŠKD

Posledný deň pred jesennými prázdninami na našej škole strašilo. V školskom klube súťažili bubákovia, na školskej chodbe vyzdobenej vyrezávanými tekvicami, pavúkmi a netopiermi sa zabávali strašidlá, mátohy, čarodejnice, zombíci a duchovia. Strašidelnú atmosféru dotvárala hudba a svetlonosi. Po náročných tanečných výkonoch si všetci pochutili na pečených zemiakoch a občerstvili sa nápojom čarodejníc.

Návšteva hvezdárne v Hurbanove

20. októbra si naši štvrtáci a piataci upevnili a rozšírili vedomosti o vesmíre návštevou Hurbanovskej hvezdárne. So záujmom si pozreli výstavu ďalekohľadov, film o Slnečnej sústave a planetárium, v ktorom mali možnosť vidieť „nočnú oblohu“. Poprechádzali sa aj parkom s budovou starej hvezdárne, slnečnými hodinami a sochou Kopernika.

Súťaž v speve ľudových piesní

Matica Slovenská zorganizovala v rámci Matičných dní v Komárne súťaž v speve ľudových piesní. Našu školu reprezentovali žiačky 5. ročníka Katka Masarovičová a Karinka Zacharová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.

Jeseň života - prameň bohatstva a múdrosti

Október, mesiac úcty k starším, deti z ŠKD motivoval ku stretnutiu s babkami z miestneho klubu dôchodcov. 12. 10. babky pozvanie prijali a spolu s deťmi strávili príjemné popoludnie pečením pagáčikov, na ktorých si potom pochutnali a priblížili fotky predkov z dávnych čias.

Projekt žiakov 2. ročníka

Pre druhákov sa vlastiveda stala novým, zaujímavým vyučovacím predmetom, ktorý si veľmi obľúbili. Dokázali to aj prácou na projekte "Naša škola a jej okolie". Jedna skupina žiakov nakreslila rôznymi výtvarnými technikami plagáty - mapy školy a jej okolia. Druhá skupina vytvorila makety školy s jej okolím z rozličným dostupných materiálov - krabice, farebný papier, PVC,... Dokonca aj hračky - figúrky z kindervajíčok sa stali súčasťou ich prác, ktoré teraz zdobia chodbu našej školy. Poďakovanie za pomoc pri vytvorení týchto pekných, kreatívnych prác patrí aj rodičom druhákov.

Jesenné aranžovanie

V dňoch 28.IX. - 1. X. sa konala na chodbe školy tradičná výstava ovocia a zeleniny v netradičných úpravách našich žiakov. Stoly zdobili aj krásne jesenné aranžmány a strašili nás vyrezávané tekvice.

Jesenný zber papiera

V dňoch 22. a 23. septembra zorganizovali aj tento rok členky rodičovskej rady spolu s vedením školy tradičný jesenný zber papiera. Do zberu sa zapojili deti ZŠ i MŠ s rodičmi, i žiaci sami. Celý rok sa v triedach separuje papier a prispeli aj zamestnanci školy. Celkové množstvo nazbieraného papiera činí 14 453,5 kg, z toho žiaci ZŠ nazbierali 12 606 kg, MŠ 1 102 kg, separovamý papier v triedach a staré učebnice boli 473 kg a zamestnanci prispeli 272,5 kg papiera. Do zberu sa zapojilo 100 žiakov, na jedného žiaka školy v priemere pripadá 82,39 kg. viac...

Jesenná časť hry Plameň 2010

Dňa 25. septembra sa konala jesenná časť hry Plameň - branný pretek v Radvani nad Dunajom. Z našich hasičov sa ho zúčastnili Timea Kürtiová, Vivien Ostatníková, Benjamín Polerecký a Denis Zácsik. Súťažili v disciplínach: streľba zo vzduchovky, hod granátom na cieľ, rozvinutie hadice, prekonanie rebríka, poznávanie technických prostriedkov, hasenie ručnou prenosnou striekačkou. V konkurencii desiatich družstiev sa umiestnili na 3. mieste.

Pasovanie prvákov

21. september bol aj dňom prijímania prvákov za žiakov našel školy. Akcia sa uskutočnila v školskom klube.

ENO Tree Planting Day

Dňa 21. septembra 2010 žiaci našej školy sa zapojili do celosvetovej akcie sadenia stromčekov. Tento deň bol vyhlásený ako Medzinárodný deň mieru. Presne na poludnie žiaci 5. a 3. ročníka zasadili v areáli školy stromček platan. Táto udalosť spojila deti celého sveta a podporila výchovu k mieru a zvyšuje povedomie detí v školách o dôležitosti stromov a lesov.

Beh priateľstva

11. septembra sa uskutočnil tradičný beh priateľstva Imeľ - Nesvady. Nielen zastúpenie, ale aj dobré umiestnenia, sme mali aj my, žiaci imeľskej školy... viac...

Slávnostné otvorenie školského roku 2010/11

2. septembra sa začal nový školský rok. Žiaci sa zišli na nádvorí školy, kde ich privítal p. riaditeľ i starosta obce. Najviac sa na školu tešili prváci.