Fotogaléria / Albumy / Akcie v školskom roku 2012/13

Wellness Patince

24. júna boli odmenení najusilovnejší v zbere papiera. Navštívili známe rekreačné zariadenie v okrese - Wellness Patince.

Vyhodnotenie najlepších olympionikov v Komárne

21. júna sa stretli najúspešnejší súťažiaci v predmetových olympiádach z okresu Komárno na malej slávnosti, ktorá sa konala na ZŠ J.A.Komenského v Komárne. Boli ocenení diplomom a knižnou poukážkou. Z našej školy boli odmenené tri žiačky: Bianka Zacharová z 5. triedy, Bibiána Sláviková zo 6. triedy a Karin Zacharová zo 7. triedy, ktoré sa umiestnili zhodne na 2. mieste v OK Geografickej olympiády a boli aj úspešnými riešiteľmi krajského kola. BLAHOŽELÁME!

Veselá cyklosúťaž

13. júna sa v Hurbanove konala veselá cyklosúťaž, kde žiaci jazdili na bicykli na prekážkovej dráhe, súťažili aj v pomalej a priamej jazde a vymieňali koleso. Za našu školu súťažili Dávid Lovász z 8. roč. a Dávid Rajko a Karol Kucman zo 7. roč.

Slovenský slávik

17. mája sa zúčastnili tri naše žiačky Bianka Zacharová, Karin Zacharová a Bibiána Sláviková okresnej súťaže v speve ľudových piesní v Komárne. Dievčatá sa umiestnili v striebornom pásme.

Sadenia stromčekov poznania

Žiaci v ŠKD každoročne sadia na školskom dvore stromy poznania. Aj tento rok vysadili tri stromčeky - jelšu, hrab a hrab. Zveladili tým znovu našu prírodu.

Rozlúčka s abecedou

7. mája pripravili prváci poobede pre svojich rodičov zaujímavý program. Spojili rozlúčku s abecedou s Dňom matiek. Predviedli sa im ako výborní recitátori, tanečníci a speváci. Ukázali akí sú šikovní, čo sa za tento rok už naučili. Nakoniec pozdravili svoje mamičky a odovzdali nielen im, ale aj oteckom, vlastnoručne vyrobené darčeky. Treba ich pochváliť za predvedené výkony a poďakovať p. učiteľke Gálovej a p. vychovávateľke Nagyovej za krásny zážitok.

Športové akcie

V máji sa naši športovci (chlapci aj dievčatá) zúčastnili mnohých futbalových a hádzanárskych akcií - majstrovstiev okresu, Jednota Cup-u, Dôvera Cup-u, Coca Cola Cup-u a McDonald´s Cup-u.

Majáles

2. mája sa konal pred kultúrnym domom obecný majáles a oslavy Florána. Po slávnostných príhovoroch a postavení ozdobeného mája sa spustil dážď, takže program sa uskutočnil v tanečnej sále a všetci si pochutili na guláši.

Súťaž mladých záchranárov CO

26. apríla sa pri mŕtvom ramene Váhu v Komárne konala súťaž mladých záchranárov CO. Našu školu reprezentovali deviataci Edina Molnárová, Simona Vrábelová, Benjamin Polerecký a Kristián Urbánek. Umiestnili sa na 9. mieste.

Deň Zeme

22.apríla sme si pripomenuli narodeniny našej Zeme a zorganizoavali sme brigádu v okolí školy i v obci. Menší žiaci pozbierali kamene v areáli ihriska a starší žiaci vyčistili lesík a kanál Nitry. Zasadili sme aj dva nové stromčeky - magnoliu a pagaštan. Konali sa aj dve výstavky prác zameraných na využitie odpadu. Nakoniec si všetci pochutnali na výbornom guláši.

Zber papiera

V dňoch 16. a 17. apríla sa konal zber papiera, do ktorého sa zapojilo 93 žiakov ZŠ a deti z MŠ. Separoval sa aj zber v triedach, prispeli aj učitelia. Spolu sme nazbierali 17 858,5 kg papiera, v priemere 125,76 kg na jedného žiaka. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a rodičom a rodičom aj za pomoc pri organizácii. Výsledky si môžete pozrieť tu: viac...

Deň narcisov

12. apríla sa vybrali dobrovoľníci z našej školy do obce, aby dobrovoľnou zbierkou od organizácií a občanov podporili 17. ročník celoslovenskej zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov. "Prijmite kvietok nádeje" - s týmto sloganom štvrtáci pripínali žltý narcis v priestoroch školy. Spolu sme vyzbierali 452,55 Eur. ĎAKUJEME!: Výsledky zberu jednotlivých skupín si môžete pozrieť TU

Exkurzia - Podunajské múzeum

10. apríla štvrtáci a 11. apríla piataci sa zúčastnili výstavy poľovníckych trofejí a výstavy vtáctva dunajských luhov v Podunajskom múzeu v Komárne. Páčili sa im činnosti spojené so spoznávaním živočíchov žijúcich v našom okolí, zaujímavý bol stan, do ktorého museli vliezť štvornožky aj s pani učiteľkami, kde im bol premietnutý film o hrabošovi severnom. Bohužiaľ technika zlyhala, film deti nevideli celý, ale "stan stál zato". Obdivovali poľovnícke trofeje - parohy, ale aj preparované zvieratá žijúce v našom okolí. Prezreli si aj výstavu šperkov a starých obrazov.

Hviezdoslavov Kubín

25. a 27. marca sa konalo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Komárne. Po školskom a spádovom kole postúpili z našej školy dve žiačky, ktoré si počínali veľmi dobre. Vivien Tóthová z 5. roč. sa umiestnila na 3. mieste a LAura Ilčíková zo 4. ročníka bola prvá. 30. apríla sa zúčastnila krajského kola v Topolčanoch. BLAHOŽELÁME!

Veľkonočné aranžovanie

Pred sviatkami jari, ktoré boli toho roku zasnežené, sa konalo na škole tradičné veľkonočné aranžovanie. Práce boli nápadité a zaujímavé. Všetci zúčastnení žiaci si zaslúžili odmenu.

Matematický klokan

25. marca sa konala medzinárodná matematická súťaž KLOKAN. V kategóriách Klokanko 1-4, Školák, Benjamín a Kadet súťažilo spolu 31 žiakov.

Testovanie 9

13. marca sa konalo celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra, ktorého sa zúčastnili aj naši deviataci.

Výsledky na našej škole sú nasledovné:

MATEMATKA: úspešnosť 70,91% (celoštátny priemer 60,07%) percentil školy: 85,65

SLOVENSKÝ JAZYK: úspešnosť 64,91% (celoštátny priemer 67,51%) percentil školy: 37,21

Výchovný koncert

26. februára zavítal k nám p. Budinský z Očovej a oboznámil žiakov veľmi vtipne s rôznymi hudobnými nástrojmi. Na záver usporiadal na javisku veselicu, kde si žiaci zatancovali s učiteľmi. Vystúpenie sa žiakom veľmi páčilo.

Karneval v ŠKD

11. februára sa zišli v školskej jedálni čarodejnice, víly, zvieratká, rozprávkové i bojovné postavičky na karnevale. Zatancovali si, zasúťažili i pohostili. Spokojní boli všetci, lebo boli aj odmenení. Radi sa aj odfotili.

Predmetové olympiády

Počas školského roka sa postupne konajú školské a obvodové kolá olympiád. Výsledky obvodových kôl si môžete pozrieť: TU

Zápis žiakov do 1. ročníka

7. februára sa konal zápis do prvého ročníka. Budúci prváci v sprievode rodičov navštívili našu školu. Nebolo ich veľa, iba 11, ale p.vychovávateľka Ilčíková a p.učiteľka Dudáková ich srdečne privítali, poukazovali im výstavu dinosaurov a previedli budúcou triedou, ktorá sa teraz premenila na záhradu so zvieratkami. Detičky ich hneď spoznali a počítali, kreslili, farbili, písali s nimi. Ukázali, akí sú šikovní a ako sa na školu tešia. Aj my sa tešíme!!!

Hviezdoslavov Kubín

31. januára sa konala recitačná súťaž žiakov 2.- 5. ročníka Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 10 detí 1. kategórie a 6 detí 2. kategórie. Víťazi postupujú do spádového kola do Hurbanova. Výsledky 1. kategórie:
1. miesto: Laura Ilčíková 4.tr.
2. miesto: Róbert Molnár 2.tr.
3. miesto: Kevin Zachar 2.tr.
Výsledky 2. kategórie:
1. miesto: Vivien Tóthová 5.tr.
2. miesto: Adrien Bažóová 5.tr.
3. miesto: Bianka Zacharová 5. trieda

KOMPARO 2012-13

Aj tento rok dostala naša škola ďalšie ocenenie od spoločnosti EXAM testing "ZŠ s MŠ v Imeli to s kvalitou vzdelávania myslí vážne". Potvrdzuje to aj svojou dobrovoľnou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci ktorého sú periodicky testovaní žiaci základných a stredných škôl. Dňa 8. novembra 2012 zasadlo do lavíc 10 042 ôsmakov a 20 652 deviatakov, aby sa podrobili celoslovenskému skúšobnému testovaniu vedomostí z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov a zisťovali sa aj ich všeobecné študijné predpoklady. V matematike v 8. a 9. roč. sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl v rámci Slovenska. Výsledky žiakov dosiahnuté na našej škole v porovnaní s celoštátnymi si môžte pozrieť tu: viac...

Ing. Viera Kováčová 25.10.1957 - 17.1.2013

Dňa 17. 1. 2013 nás po dlhej a ťažkej chorobe opustila naša kolegyňa a pani učiteľka nemeckého, neskôr aj anglického jazyka. Na Základnej škole v Imeli pôsobila od roku 1994 a vychovala mnoho žiakov. Všetci si ju budeme pamätať ako milú, láskavú a obetavú pani učiteľku, spolupracovníčku, organizátorku vianočných zájazdov do Viedne a iných výletov a podujatí. Česť jej pamiatke!

Vierka, budeš nám veľmi chýbat, takúto si Ťa pamätáme: foto

Pytagoriáda

11.a 12. decembra sa konalo školské kolo matematickej Pytagoriády, ktorého sa zúčastnilo 48 žiakov 3. - 8. roč. Úspešných bolo 11: Gyürösi, Bagin, Petrík a Vrábel zo 4. roč., Sporný a B. Zacharová z 5. roč., Oslanec a Sláviková zo 6. roč., K.Zacharová zo 7. roč. a Magyarics a Sopko z 8. roč. Najlepší postupujú do obvodného kola.

Vianočná Budapešť

Žiaci našej školy v sprievode p. uč. Spornej a Szabóovej navštívili tentorok v predvianočnom čase vianočne ozdobenú Budapešť. Okrem vianočných trhov si prezreli aj parlament, povozili sa metrom, aj si zakorčuľovali na umelom klzisku. Unavení sa pred polnocou vrátili domov.

Vianočné balíčky

Členovia miestneho združenia YMCA Nesvady v rámci charitatívneho projektu „OPERÁCIA VIANOČNÉ DIEŤA 2012" navštívili našu školu. Priniesli vianočné balíčky všetkým žiakom školy, ktoré obdržali v rámci projektu so „SAMARITANS´PURSE INTERNATIONAL" a „GESCHENKE DER HOFFNUNG e. V.". Po krátkom programe pre menších a zábavných hrách pre väčších urobili radosť deťom a obdarovali ich. Starší žiaci sa oboznámili so smutným, ale poučným príbehom bývalého narkomana, ktorý ich varoval pred podobnými nástrahami.

Atlantis Science Center a Tutanchamón Museion

10. 12. sme v Bratislave spoznali tajomstvo faraóna a zvyky starovekých Egypťanov zaujímavou formou. Sprievodkyňa v dobovom kostýme, za sprievodu dobovej hudby predniesla veľa informácií o Egypte a živote v dobe vlády faraónov. Potom sme vstúpili do vedecko-zábavného centra Atlantis Science Center, kde nám predstavili fyzikálne zákony, prírodné javy a prírodovedecké disciplíny zábavnou formou.

EXPERT geniality show

5. 12. 2012 sa už tradicne zapojili žiaci našej školy do vedomostnej súťaže EXPERT, ktorá spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém:
Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia),
Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky).
Dúfajme, že zvolené témy úspešne zvládli a budeme sa spolu tešiť z výsledkov

Boj proti drogám

November je považovaný za mesiac boja proti drogám a závislostiam. Aj na našej škole sme sa venovali primárnej prevencii intenzívnejšie a komplexnejšie. Informácie o drogách a ich účinkoch na ľudský organizmus si žiaci mohli prečítať a pozrieť na nástenke školy. Bola tiež vyhlásená triedna súťaž o najzaujímavejšiu nástenku s touto tematikou. Najviac prejavili svoju tvorivosť žiaci siedmej triedy, ktorí boli odmenení sladkosťou.

Súťaž v speve

V dňoch 15. a 16. novembra sa konala v Dome Matice slovenskej v Komárne súťaž v prednese ľudových a populárnych piesní. Našu školu reprezentovali Karin Zacharová a Iveta Gaálová. Karin sa umiestnila na 3. mieste. Blahoželáme!

Jesenný zber papiera

V dňoch 6. a 7. novembra sa konal zber papiera, do ktorého sa zapojilo 94 žiakov ZŠ a 21 detí z MŠ. Sepasroval sa aj zber v triedach, prispeli aj učitelia. Spolu sme nazbierali 15 364,5 kg papiera, v priemere 108,20 kg na jedného žiaka. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a rodičom a rodičom aj za pomoc pri organizácii. Výsledky si môžete pozrieť tu: viac...

Halloween

Aj keď o niečo skôr, aj tento rok bola posledný deň pred prázdninami na škole "Halloween party". Žiaci si zasúťažili, zatancovali si a potom sa rozbehli do dediny strašiť svojimi maskami.

Jablkofest

V ŠKD bolo posledný deň pred prázdninami veselo. Konal sa "Jablkofest", teda rôzne súťaže a kvízy v spojitosti s jablkom. Družinári aj ich pani vychovávateľky sa dobre zabavili.

Majstovstvá okresu v bedmintone

25. októbra sa už tradične v našej telocvični konali majstrovské zápasy v bedmintone. Súťažili dvojčlenné družstvá dievčat a chlapcov z troch stredných a deviatich základných škôl. Našu školu reprezentovali :

Kristián Urbánek a Norbert Fekete z 9. triedy, ktorí sa umiestnili na druhom mieste a

Klaudia Miškovičová 9. tr. a Karin Zacharová 7. tr.

Dievčatá sa umiestnili na prvom mieste a postupujú do krajského kola.

Krajské kolo sa konalo 14. 11. 2012 v Šuranoch a naše dievčatá sa umiestnili na peknom 3. mieste! Blahoželáme!

Imatrikulácia v školskom klube

Štvrtáci, tretiaci, druháci s p. vychovávateľkami dňa 17. 9. 2012 vítali prvákov v školskom klube. Pripravili im zaujímavé súťaže, hry a medaily.