Fotogaléria / Albumy / Akcie v školskom roku 2013/14

Wellness Patince

Najusilovnejší zberači papiera si užívali kúpanie vo Wellness hoteli v Patinciach. Bolo im ozaj výborne.

Rozlúčkový program deviatakov

25.6. sa konal tradičný dlhoočakávaný rozlúčkový program deviatakov. Bol výborny, len škoda, že fotky z neho nie sú celkom kvalitné. Veď pozrite:

Tvorba životného prostredia

Počas celého roka sa kontrolovala čistota tried. Víťazné triedy - tretiaci a ôsmaci, dostali sladkú odmenu. Piataci a siedmaci dostali od členov školského parlamentu úlohu namaľovať náraďovňu a stojany na bicykle. Práca im šla od ruky.

Výlet ročníkov 1. - 4.

Žiaci I. stupňa navštívili tento rok farmu v Marcelovej, kde sa im veľmi páčilo

Výsledky KOMPARA 2013/14

Aj tento rok dostala naša škola ďalšie ocenenie od spoločnosti EXAM testing "ZŠ s MŠ v Imeli to s kvalitou vzdelávania myslí vážne". Potvrdzuje to aj svojou dobrovoľnou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci ktorého sú periodicky testovaní žiaci základných a stredných škôl. Dňa 7. novembra 2013 zasadli do lavíc ôsmaci a 21 405 deviatakov, 7. mája 2014 zase 6 836 štvrtákov a 3055 šiestakov, aby sa podrobili celoslovenskému skúšobnému testovaniu vedomostí z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov a zisťovali sa aj ich všeobecné študijné predpoklady. Výsledky žiakov dosiahnuté na našej škole v porovnaní s celoštátnymi:: viac...

Vyhodnotenie predmetových olympiád

20. júna sa konalo v Komárne na ZŠ Komenského tradičné vyhodnotenie najúspešnejších olympionikov okresu. Naši najúspešnejší boli:

Bibiána Sláviková (7. roč.) - 1. miesto v Biologickej olympiáde a 3. miesto v Geografickej olympiáde

Vivien Tóthová (6.roč.) - 2. miesto v Dejepisnej olympiáde a 3. miesto v Biologickej olympiáde

Bianka Zacharová (6. roč.) - 2. miesot v Geografickej olympiáde v okreskom kole

Kristián Kováč (7. roč.) - 3. miesto vo Fyzikálnej olympiáde.

BLAHOŽELÁME!

Imeľské dni 2014

20. júna začali "Imeľské dni" v škole Behom priateľstva. Žiaci ZŠ si zabehali v štyroch kategóriách, prišli aj škôlkári. Potom nasledoval futbalový turnaj prípravky. Hosťom bolo družstvo z Chotína, žiaľ, ostatní sa nezúčastnili. Deti si pochutnali na tradičnom guláši a večer pokračoaval program v dedine, kde ukázala svoje spevácke umenie Karin Zacharová, žiačka ôsmeho ročníka. V sobotu sa predviedli svojím tancom aj naši prváci, ktorí zatancovali tanec šašov.

Výlet deviatakov v Prahe

Deviataci si urobili tento rok vlakový štvordňový výlet do stovežatej Prahy. Navštívili množstvo kultúrnych pamiatok, vozili sa metrom a zážitkov majú dosť.

Beseda so záchranárom

9.júna navštívil krúžok mladých zdravotníkov zdravotník-záchranár Roland Belokostolský. Žiakom tretieho a štvrtého ročníka ukázal, ako sa oživuje a obväzuje, mohli si to na figuríne dokonca aj sami vyskúšať.

Výlet - Malé Karpaty

Ročníky 4. - 6. šli na jednodňový výlet do Malých Karpát. Navštívili hrad Červený Kameň a jaskyňu Driny.

Školský výlet - Počúvadlo

Ôsmaci sa vybrali tento rok na dvojdňový školský výlet do Štiavnických vrchov. Navštívili Banícke múzeum v Banskej Štiavnici, kaštieľ v Sv. Antone, vystúpili na najvyšší vrch Sitno a poprechádzali sa na náučnom chodníku okolo jazera, kde bola aj minizoo. Večer si urobili vatru s opekačkou.

Snehulienka a zopár trpaslíkov

Tento rok sme si na Deň detí naplánovali návštevu muzikálu "Snehulienka a zopár trpaslíkov" v podaní damatického súboru "Dramaťák" pri Gymnáziu L.J.Šuleka z Komárna. Preplnené hladisko nadšene tlieskalo výkonom svojich rovesníkov, aj tým skôr narodeným. Chytľavé melódia pesničiek nás sprevádzali potom do detského parku a na Európske nádvorie.

Deň otvorených dverí vo VU Nitra

2. júna navštívili piataci, šiestaci a siedmaci Vojenský útvar v Nitre, kde si prezreli vojenskú techniku, pozreli ukážky vojenskej pripravenosti a vyskúšali aj s pani učiteľkami, čo je to "byť vojakom".

Beseda s mladou spisovateľkou

30. mája nás navštívila mladá začínajúca spisovateľka dievčenských románov, rodáčka z Imeľa, absolventka našej školy ANIKÓ PASTOREKOVÁ . Dievčatám priblížila svoju cestu ku knihám, k písaniu, ale zaspomínala si aj na časy prežité na základnej škole, zaujímavo a pútavo rozprávala aj o svojich ďalších štúdiách a plánoch do budúcna.

Plameň 2014

25. 5. sa konalo okresné kolo súťaže mladých hasičov Plameň 2014 v Okoličnej na Ostrove. Súťažilo 9 družstiev z okresu a jedno mimo neho. Naše družstvo bolo nové, tvorili ho žiaci od 4. po 7. ročník, trénoval ich Adam Novák. Skončili na peknom štvrtom mieste.

Malý futbal - dievčatá

Od apríla prebiehali futbalové zápasy na malom ihrisku. Súťažili chlapci aj dievčatá, mladší aj starší. Najúspešnejške boli mladšie dievčatá, ktoré po vyhratých okresných kolách postúpili až do krajského kola, ktoré sa konalo v Zlatých Moravciach.

Predmetové olympiády

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili okresných kôl mnohých predmetových olympiád. Ich výsledky si môžete pozrieť tu: viac...

Deň Zeme

Hoci Deň Zeme bol 22.4., my sme ho oslavili až v máji - 9.5. netradičným spôsobom. Mladší žiaci mali najprv besedy a prezentácie v triedach, potom šli na vychádzku do dediny alebo plnili rôzne zábavné úlohy na školskom dvore. Starší žiaci súťažili. Štvorčlenné družstvá plnili environmentálne úlohy na piatich stanovištiach rozmiestnených v areáli školy. Výsledky si môžte pozrieť tu: viac...

Testovanie 9

12. marca sa konalo celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra, ktorého sa zúčastnili aj naši deviataci.

Výsledky na našej škole sú nasledovné:

MATEMATKA: úspešnosť 60,58% (celoštátny priemer 54,67%) percentil školy: 72,58

SLOVENSKÝ JAZYK: úspešnosť 56,89% (celoštátny priemer 62,00%) percentil školy: 29,05

Slávik Slovenska

25. apríla sa zúčastnili dve naše žiačky Bianka Zacharová a Karin Zacharová okresnej súťaže v speve ľudových piesní v Komárne. Dievčatá sa umiestnili v zlatom pásme.

Súťaž mladých záchranárov CO

24. apríla sa pri mŕtvom ramene Váhu v Komárne konala súťaž mladých záchranárov CO. Našu školu reprezentovali šiestaci Vivien Tóthová, Vanda Wittichová, Juraj Sporný a piatak Marian Vrábel. Napriek tomu, že sa súťaže zúčastnili prvýkrát, umiestnili sa na 7. mieste z 15. družstiev.

Deň narcisov

11. apríla sa vybrali dobrovoľníci z našej školy do obce, aby dobrovoľnou zbierkou od organizácií a občanov podporili 18. ročník celoslovenskej zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov. "Prijmite kvietok nádeje" - s týmto sloganom štvrtáci pripínali žltý narcis v priestoroch školy. Spolu sme vyzbierali rekordných 833 Eur. ĎAKUJEME!

Návšteva Brhloviec

Hodinu geografie a dejepisu zažili naši ôsmaci a deviataci v malebnej dedinke Brhlovce. Prezreli si pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry v uličke " Šurda" - vytesané obydlia do tufovej skalnej steny v dvoch podlažiach. Od pani lektorky Marty Bozalkovej sa dozvedeli , že skal ná stena okrem obydlí poskytovala aj ochranu najmä v protitureckých bojoch. Súčasťou expozície sú aj murované domy z konca 19. a prvej polovice 20.storočia. Źiakov v nich zaujali ukážky kamenárskych výrobkov a náradia, dobový nábytok a inventár, ktorý dokumentuje zvláštnu formu ľudového staviteľstva. Exkurziu zorganizovali pani učiteľky K. Sporná a M. Urbliková .

Jarný zber papiera

V dňoch 25. a 26. marca sa konal zber papiera, do ktorého sa zapojilo 99 žiakov ZŠ a deti z MŠ. Separoval sa aj zber v triedach, prispeli aj učitelia. Spolu sme nazbierali 15 153,6kg papiera, v priemere 99,62 kg na jedného žiaka. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a rodičom a rodičom aj za pomoc pri organizácii. Výsledky si môžete pozrieť tu: viac...

Súťaže

V okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Komárne obsadili súrodenci Ilčíkovci - Laura a Peter tretie miesto.
Krajského kola Geografickej olympiády v Zlatých Moravciach sa zúčastnili Bibiana Sláviková a Bianka Zacharová, ktorá obsadila druhé miesto.
Blahoželáme!

Exkurzia v JE Mochovce

Vyučovanie netradičnou formou mali možnosť zažiť žiaci 8.a 9. ročníka . 28. marca 2014 navštívili Jadrovú elektráreň Mochovce. Odborný výklad lektora a premietnuté filmy im poskytli informácie z jadrovej fyziky,chémie, geografie, environmentálnej výchovy. Prvýkrát videli takéto zariadenie, jeho fungovanie, význam pre spoločnosť. Očarili ich najmä chladiace veže a modely palivových článkov. Keďže v tomto zariadení je prísny režim, objekty sme si prezreli len z autobusu.Exkurziu zorganizovali pani učiteľky K. Sporná a M. Urbliková .

V galérii v Nových Zámkoch

26. marca sa druháci a štvrtáci zúčastnili výstavy Grafika 15.- 17. storočia v Galérii E. Zmetáka v Nových Zámkoch. Okrem prehliadky výstavy mali možnosť vyskúšať si rôzne výtvarné techniky, najmä grafiku. Vyrývaním do linolea a následným odtláčaním vznikli zaujímavé obrázky, vďaka ktorým deti pochopili a zapamätali si, čo vlastne grafika je a ako sa tvorí.

Americkí lektori v ZŠ

Vďaka organizácii YMCA sme sa mohli zoznámiť s originálnou americkou angličtinou. V utorok 18. marca 2014 k nám prišli tri dievčatá z Texasu. Volali sa Kierra Powell, Hailey Cagle a Cheyenrie Atherton. Porozprávali sa s našimi ôsmakmi a naučili ich aj nejaké nové hry. Žiakom sa veľmi páčila zábavná angličtina, dávali im rôzne otázky ohľadom Texasu. V stredu nás zas navštívil Charlie Knight, ktorému sa tu tak páčilo, že prišiel aj vo štvrtok, a doniesol ešte jedného kamoša Ranta z Arkansasu. Vtedy navštívili 9.triedu. Porozprávali sa o americkách jedlách, zvykoch a taktiež bolo s nimi veľa zábavy. Niektorí sa ešte mohli s nimi stretnúť aj v Nesvadoch poobede, kde učili deti hrať baseball a vyrábali rôzne ručné výrobky.

Testovnie 9

V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 12. marca 2014. Do testovania bolo prihlásených 42 625 žiakov z 1 448 ZŠ. Žiaci písali testy v nasledovnom poradí:
• slovenský jazyk a literatúra
• matematika
Naši deviataci už netrpezlivo čakajú na výsledky, ktoré budú známe začiatkom apríla.

Valentín

Na škole prebehla súťaž o najoblúbenejšieho Valentína a Valentínku. Po triednych kolách prebehlo celoškolské kolo a víťazmi sa stali:
roč. 3.- 5.:
Laura Harisová a Patrik Szőgyi z 3. roč.
roč. 6.- 9.:
Martina Kesanová z 8. roč. a Norbert Lelovič z 9. roč.
Žiaci sa zapojili aj do súťaže o najkrajšie valentínske srdiečko. Najkrajšie práce boli odmenené.

Florbal

Vo februári prebehli základné kolá vo florbale. Naši mladší a starší žiaci si vybojovali v Kolárove postup na majstrovstvá okresu do Svätého Petra, kde obidve družstvá obsadili štvrté miesto.

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

11.2 na konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády v Hurbanove. Našu školu reprezentovali: Vivien Tóthová a Adriena Bažóová zo 6. roč., Benjamín Kovács z 8. roč. a Friderika Molnárová a Patrik Sopko z 9. roč. Najlepšie si počínala Vivien Tóthová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.Blahoželáme!

Hviezdolavov Kubín - obvodné kolo

6. 2. sa konalo aj obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Hurbanove. Umiestnenie našich žiakovje nasledovné:
1.kategória-poézia:
2.m.-Peter Ilčík a 3.m.-Laura Feketeová obidvaja z 2. roč.
próza: 1.m.Natália Babicová-2.roč., 2.m.-Vivien Šejliová-3. roč., 3.m.-Jennifer Keszanová-2.roč.
2. kategória-próza:
1.m.-Laura Ilčíková-5.roč.
Blahoželáme a dúfame, že sa im bude dariť aj v okresnom kole

Geografická olympiáda - okresné kolo

6. 2 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády v Komárne. Našim žiakom sa darilo. Lajos Gyurosi z 5. roč. sa umiestnil na 4. mieste, Bianka Zacharová zo 6. roč. bola druhá, Bibiana Sláviková zo 7. roč. skončila tretia a Karin Zacharová z 8. roč. bola ôsma. Blahoželáme a Bianke a Bibiane držíme palce na krajskom kole.

Zápis do 1. ročníka

7. januára sa konal zápis detí MŠ do prvého ročníka. Pani učiteľka Gálová s pani vychovovávateľkou Tóthovou pripravili s druhákmi zábavnou formou rôzne hry, kde detičky ukázali svoju šikovnosť a pripravenosť do školy.

KOMPARO 8,9

Aj tento rok dostala naša škola ďalšie ocenenie od spoločnosti EXAM testing "ZŠ s MŠ v Imeli to s kvalitou vzdelávania myslí vážne". Potvrdzuje to aj svojou dobrovoľnou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci ktorého sú periodicky testovaní žiaci základných a stredných škôl. Dňa 7. novembra 2013 zasadli do lavíc ôsmaci a 21 405 deviatakov, aby sa podrobili celoslovenskému skúšobnému testovaniu vedomostí z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov a zisťovali sa aj ich všeobecné študijné predpoklady. Viac o projekte sa môžete dozvedieť tu. Výsledky žiakov dosiahnuté na našej škole v porovnaní s celoštátnymi:: viac...

Hviezdoslavov Kubín

22.1.2014 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov: 8 žiakov z 2. triedy, 4 žiaci z 3. triedy, 6 žiakov zo 4. triedy a 1 žiačka z 5. triedy. Výsledky sú nasledovné: 1.kategória - poézia
1. Peter Ilčík 2.tr.
2. Laura Feketeová 2.tr.
3. Sára Dobosiová 2.tr.
Próza
1. Vivien Šejliová 3.tr.
2. Natália Babicová 2.tr.
3. Fabien Hoffer, Jennifer Keszanová
2. kategória - Próza
1. Laura Ilčíková 5.tr.

Snehulienka

Miestna organizácia Matice slovenskej načvičila so svojimi členmi divadelné predstavenie "Snehulienka". S predstavením zavítali aj do Imeľa. Pre nás bolo predstavenie o to zaujímavejšie, že jednu z postáv stvárnil aj náš žiak Csaba Árgyusi. Vštkým sa divadlo s pesničkami páčilo a účinkujúcich sme odmenili veľkým potleskom.

Spomienka

17. januára uplynol rok, čo nás po dlhej a ťažkej chorobe opustila naša kolegyňa a pani učiteľka nemeckého, neskôr aj anglického jazyka Ing. Vierka Kováčová. Na Základnej škole v Imeli pôsobila od roku 1994 a vychovala mnoho žiakov. Všetci si ju pamätáme ako milú, láskavú a obetavú pani učiteľku, spolupracovníčku, organizátorku vianočných zájazdov do Viedne a iných výletov a podujatí. S úctou si na ňu všetci spomíname!

Vierka, chýbaš nám, takúto si Ťa pamätáme:

Lyžiarsky kurz

V dňoch 12.- 17. 1. navštívili naši siedmaci a ôsmaci rekreačné stredisko Opalisko v Závažnej Porube pri Liptovskom Mikuláši s cieľom naučiť sa lyžovať. Aj keď snehové podmienky na celom Slovensku sú zlé, tu sa sneh na zjazdovke udržal, a preto sa mohol začať výcvik. Niektorí už základy lyžovania ovládali, preto mohli svoje zručnosti zdokonaľovať na strmom kopci. Ostatní sa nedali zahanbiť a rýchlo ich doháňali. Môžeme povedať, že všetci sa naučili lyžovať a vlekovať. Jeden deň sme navštívili aj miestu plaváreň a dobre si zaplávali.

Konferencia o Afrike

U siedmakov sa 9.1.2014 konala konferencia o Afrike. Tu je pohľad na niektorých prednášajúcich:

Decembrový advent

V decembri sme krátili čakanie na Vianoce adventnym losovaním každý školský deň.

Vianočné aranžovanie v Hurbanove a v škole

16. decembra zorganizoval Okresný zväz záhradkárov v Hurbanove súťaž vo vianočnom aranžovaní. Našu školu reprezentovali: LAura Ilčíková z 5.triedy, Laura Lelovičová zo 6. triedy, Nikoleta Harisová a Karin Bareánová z 9. triedy.

Konferencia o Austrálii

3. decembra sa konala na škole v 6. ročníku konferencia o Austrálii. Žiaci si pripravili veľa zaujímavostí o tomto vzdialenom kontinente a sami to odprezentovali. Aj diskusia bola k danej téme bohatá. Každému sa tento spôsob výuky páčil a potešila ich pochvala. Boli spokojní, že sa niečo nové naučili a dúfajú, že takéto konferencie budú na škole častejšie.

Beseda v ŠKD

"Zdravý človek si želá milión vecí, chorý len jednu - zdravie"
Zdravie je naše najväčšie bohatstvo. O nevyhnutnej starostlivosti o zdravie prišiel deťom z ŠKD porozprávať náš pán doktor MUDr. František Valacsai spolu so sestričkou Beatou Belokostolskou. Strávili sme spolu príjemné popoludnie.

Jesenný zber papiera

V dňoch 5. a 6. novembra sa konal zber papiera, do ktorého sa zapojilo 103 žiakov ZŠ a deti z MŠ. Sepasroval sa aj zber v triedach, prispeli aj učitelia. Spolu sme nazbierali 17 754,7kg papiera, v priemere 128,66 kg na jedného žiaka. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a rodičom a rodičom aj za pomoc pri organizácii. Výsledky si môžete pozrieť tu: viac...

Halloween

Tentokrát v predstihu sa konal 25. 10. 2013 školský Halloween. Na chodbe strašilo, ale sa aj tancovalo, zabávalo a súťažilo.

Jeseň

Krásna jeseň inšpirovala žiakov 5. - 7. roč. k výtvorom z darov prírody a družinárov k púšťaniu šarkanov.

Majstrovstvá okresu v bedmintone

22. októbra sa konalo v telocvični ZŠ okresné kolo v bedmintone za účasti deviatich družstiev v oboch kategóriách. Naši žiaci uspeli mimoriadne úspešne, neprehrali ani jeden zápas. Obsadili tak v oboch kategóriách prvé miesto a postúpili do krajského kola, ktoré bude v Šuranoch. BLAHOŽELÁME!

Dievčatá reprezentovali: Karin Zacharová a Stella Kertészová (8. roč.)
Chlapcov reprezentovali: Imrich Tóth (8. roč.) a Juraj Sporný (6. roč.)

Burza stredných škôl v Nových Zámkoch

21. októbra sa žiaci 8. a 9. roč. mohli oboznámiť s možnosťami štúdia na stredných školách, ako aj s ďalším uplatnením sa na trhu práce.

Oberačkové slávnosti

28.setembra boli v Imeli obecné oberačkové slávnosti. Naši družinári sa predstavili krátkym kultúrnym programom.

Divadlo roč. 2.- 5. v Bratislave

4.októbra sa žiaci druhej, tretej, štvrtej a piatej triedy zúčastnili divadelného predstavenia Bajaja v Divadle Nová scéna v Bratislave. Rozprávka bola farebná, veselá, vtipná, spestrená veselými pesničkami. Výhodou bolo, že väčšia časť vstupného bola zaplatená kultúrnymi poukazmi. Zážitkom pre deti bola aj jazda preplnenou "piatkovou" Bratislavou.

Divadlo roč. 7.- 9. v Nitre

25.9. sa siedmaci, ôsmaci a deviataci zúčastnili poučného divadelného predstavenia v Nitre DNA o partii, šikanovaní, vine, násilí, tyranii, ale aj o zodpovednosti za svoje činy.

Cezpoľný beh

24. 9. sa konal cezpoľný beh pri mŕtvom ramene Váhu v Komárne za účasti takmer všetkých škôl v okrese. Našu školu reprezentovali dievčatá a chlapci z 8. a 9. ročníka a počínali si výborne. Dievčatá sa celkovo umiestnili na 2 mieste v okrese.
Výsledky jednotlivcov:
Edina Pastoreková - 4. miesto
Karin Zacharová 11. miesto
Martina Kesanová 18. miesto
Dávid Lovász 11. miesto
Adam Šima 13. miesto
Imrich Tóth 17. miesto

Beseda s bikerom

Zoltán Bujna, biker z Komárna, má za sebou už niekoľko zahraničných výprav na bicykli, Rumunsko, Francúzsko, Irán... V r.2013 sa vybral po stopách Armina Vámbéryho. Účelom tejto cesty na Blízky východ bolo oživiť pamiatku a s úctou spomínať na jedného z najväčších cestovateľov našej krajiny, Ármina Vámbéryho, Počas tejto cesty prešiel vyše 7000 km za 107 dni.
11. septembra zavítal tento slávny cyklista do našej školy, aby našim žiakom o svojej tretej výprave porozprával a ukázal množstvo zaujímavých obrázkov. Bol to ozajstný zážitok ho počúvať. Ďakujeme!