torta

Stretnutie absolventov ZŠ 1971 - 1980

13. novembra 2010 - Imež - Bagetéria 3B

v VIII.roč. - tr.uč.Valéria Bujdosová, v IX.roč. - tr.uč.Mária Mátyusová