spolu

Stretnutie absolventov ZŠ 1978 - 1986

25. novembra 2006 - IBIZA klub

VIII.A - tr. uč. Eva Tužinská, VIII.B - tr. uč. Viera Lebidová

privítanie v školských laviciach v školských laviciach v školských laviciach triedne učiteľky spolu v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize spolu spolu torta rozhovory rozhovory v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize zábava zábava zábava zábava zábava rozhovory