Stretnutie absolventov ZŠ 1987 - 1995

27.10.2012

VIII.A - tr. uč. Ľubica Kováčová, VIII.B - tr. uč. Mária Urbliková