spolu

Stretnutie absolventov ZŠ 1981 - 1989

2010 a 2015

VIII.roč. - tr. uč. Juraj Sporný