spolu

Stretnutie absolventov ZŠ 1986 - 1994

22. apríla 2006 - IBIZA klub

VIII.A - tr. uč. Eva Tužinská, VIII.B - tr. uč. Juraj Sporný

privítanie podpisy v triede v triede v triede Evička spolu Katka v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize v Ibize