Stretnutie absolventov ZŠ 1994 - 2005

17. júla 2010 - Imež - Bagetéria B3

IX.trieda - tr. uč. Mária Urbliková