spolu

Stretnutie absolventov ZŠ 1987 - 1995

december 2005

VIII.A - tr. uč. Ľubica Kováčová, VIII.B - tr. uč. Mária Urbliková