Stretnutie absolventov ZŠ 1988 - 1996

20. októbra 2007 - IBIZA klub

VIII.roč. - tr. uč. Vojtech Štefankovič