pracovníci školy
Učitelia ZŠ  Vychovávateľky ŠK  Učiteľky MŠ  THP pracovníci  Školská jedáleň